100 LET PRAHY 6
25. září 2020

Jakub Stárek: 100 LET PRAHY 6

„Již několik let je milou tradicí, že 4. září ke Dni Prahy 6 udílíme významným osobnostem spojeným s Prahou 6 čestná občanství a Ceny městské části. Mám velkou radost, že v letošním roce, kdy slavíme symbolických 100 let Prahy 6, zamířila cena do rukou břevnovského patriota a šéfredaktora Břevnovanu Pavla Krchova. On stál za tím, že se podařilo v roce 1990 vydávání tohoto periodika obnovit. Zastupitelé ocenili nejen práci Pavla Krchova jako novináře a spoluautora odborných publikací o dějinách Břevnova. Toto ocenění má širší kontext a je zároveň poděkováním za jeho komunitní aktivity, které v důsledku dohromady spojují sousedy z Břevnova," uvedl Jakub Stárek, místostarosta Šestky.

In memoriam obdržel čestné občanství Prahy 6 vědec Oskar Fischer, ocenění převzali rodinní příbuzní Oskara Fischera. Ten patří mezi spoluobjevitele Alzheimerovy choroby – roku 1907 publikoval studii o účincích a příznacích demence. 

Sochař a výtvarník Stanislav Kolíbal získal čestné občanství MČ Praha 6 za přínos v oblasti výtvarného umění a vybudování galerie v Praze 6. Od roku 1970 nesměl vystavovat a tak se jeho ateliér na „šestce“ stal výstavní síní. Mezi nejznámější díla Stanislava Kolíbala patří např. reliéfní zeď Československého velvyslanectví v Londýně či pankrácké předmostí Nuselského mostu. 

Cenu městské části Praha 6 na slavnostním ceremoniálu získal tým vědců ČVUT, a to za přínos během pandemie COVID-19. Cenu za své kolegy převzal rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Vědci a studenti Katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT pracovali na automatizaci testování vzorků COVID-19 pro Fakultní nemocnici Motol. 

Čestné občanství Prahy 6 in memoriam bylo taktéž uděleno architektovi Richardovi Ferdinandovi Podzemnému, který je autorem Skleněného paláce v Bubenči. Tato funkcionalistická stavba, jež je dnes chráněna jako kulturní památka, byla otevřena v roce 1936 a patří mezi nejkvalitnější bytové stavby realizované před druhou světovou válkou. Jiným oceňovaným objektem v Praze, který se zrodil v nákresech architekta Podzemného, je plavecký stadion Podolí. Richard Ferdinand Podzemný zemřel v roce 1987 v Praze. Ocenění in memoriam na slavnostním ceremoniálu převzala dojatá dcera Radana Hamsíková.

Jakub Stárek
člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi