PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
1. září 2020

Jakub Stárek: PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Praha 6 vítala 1. září své prvňáčky všech základních a mateřských škol. Pojďme se ohlédnout za tím, jak to na našich školách v tento první školní den vypadalo.
Radní pro dopravu a místostarosta Jiří Lála vítal prvňáčky na ZŠ Hanspaulka, kterou kdysi sám jakožto žák navštěvoval a popřál všem učitelům i žákům úspěšný vstup do nového školního roku.

Místostarosta Šestky Jakub Stárek se zúčastnil šerpování prvňáčků na ZŠ Věry Čáslavské, kde před 30 lety sám prožil svůj první školní den. „Prvňáčci jsou ti, o kterých je celý tenhle den především. Děti nastupují první den do školy a otevírá se jim tak úplně nový svět. A je to svět nejen plný poznání a učení, ale zážitků a zkušeností. Pravda, ne  vždy to budou zkušenosti a zážitky příjemné. Ne vždy to půjde snadno. Ale to ke vzdělávání a hlavně životu patří. Jsem rád, že se snažíme dělat pro děti školu co nejpříjemnější. Aby neztratily důvěru ve vzdělání, spolužáky i učitele. Jedině tak budou kvalitně připraveny na svět," napsal Jakub na svém FB profilu, kde je také ke zhlédnutí krátké video z šerpování prvňáčků.

Radní pro školství Marie Kubíková zase vítala prvňáčky v Základní škole Emy Destinnové a v Základní škole Bílá. Dětem připravili společně s  Divadlem Spejbla a Hurvínka malé překvapení, a tak spolu s nimi vítal děti pan Spejbl a Hurvínek. 

Marie Kubíková s kolegy již v předstihu připravuje koncepci školství Prahy 6 do roku 2030. Věnují se jak pedagogickému rozvoji, tak investicím do budov a zejména systematickému navyšování kapacit. „Nejbližší měsíce budeme věnovat také přípravě dětské skupiny Sluníčko. Skupina bude sídlit v krásném prostředí starých Střešovic,“ uvedla. Zejména intenzivně se projektují všechny stavby, které pomohou navýšit kapacity základních škol. Připravují se půdní vestavby ZŠ J. A. Komenského a ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2, celková rekonstrukce včetně dvoutřídní přístavby s výtahem u MŠ Libocká a rozšíření o 2 třídy ZŠ T. G. Masaryka rekonstrukcí „Vily Pamela“, projektuje se dvoutřídní přístavba na MŠ Janákova a nová čtyřtřídní MŠ Vokovická. U ZŠ Norbertov se připravuje chybějící venkovní sportoviště. 

Kde všude se v létě pracovalo?
ZŠ T. G. Masaryka – dokončení výměny plynových kotlů
MŠ Pod Novým lesem – dokončení výměny oken, které významně vylepší tepelnou pohodu v objektu a sníží náklady na vytápění. Připravuje se výměna kotlů na ohřev topné a teplé užitkové vody.
MŠ Bubeníčkova – nové oplocení
ZŠ Hanspaulka – chlazení do učeben a kabinetů půdní vestavby
ZŠ Bílá – celková oprava střechy tělocvičny
ZŠ Marjánka – sanace prostor postižených jarním požárem
 

Co se opraví na podzim?

ZŠ Bílá – rekonstrukce venkovního sportoviště – výměna povrchu, výměna hrazení a záchytných sítí, zřízení pítka pro sportovce a úprava zpevněných ploch v okolí sportoviště.
ZŠ Červený vrch – doplnění venkovních žaluzií, které zastíní 22 učeben a knihovnu 
MŠ Mládeže – modernizace vzduchotechnického zařízení pro varnu
ZŠ J. A. Komenského – přestavba nevyužívaného školnického bytu na ředitelnu ZUŠ Jana Hanuše, která souvisí s potřebou rozšíření kapacity školní jídelny ZŠ J. A. Komenského vyvolanou připravovaným navýšením kapacity školy formou půdní vestavby

Jakub Stárek

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi