MIROSLAVA NĚMCOVÁ - KANDIDÁTKA DO SENÁTU
30. září 2020

Jakub Stárek: MIROSLAVA NĚMCOVÁ - KANDIDÁTKA DO SENÁTU

„Do Poslanecké sněmovny jsem vstoupila před 22 lety, nyní mám pocit, že je čas na ‚přestup‘ mezi dolní a horní komorou a rozhodla jsem se kandidovat do Senátu. Chci svoje zkušenosti uplatnit v prostředí, kde panuje jiná atmosféra, jiné vztahy. V senátních volbách se podařilo domluvit spolupráci mezi jednotlivými politickými stranami či uskupeními. Je to odpověď na četné výzvy od občanů, kteří po užší spolupráci demokratických sil již dlouho volají. Ukazuje se, že bez schopnosti postupovat společně nelze ve volbách uspět natolik silně, aby to znamenalo porážku dosavadní vlády a změnu poměrů v České republice“.

Jakub Stárek
člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi