JAKUB STÁREK K NOVÉMU CENTRU PETŘIN
10. února 2020

Jakub Stárek: JAKUB STÁREK K NOVÉMU CENTRU PETŘIN

Pozornost v lokálních médiích a na sociálních sítích vzbudilo jednání komise územního rozvoje u nás na Šestce. Protože mám na starosti územní rozvoj, tak považuji za správné členům, podporovatelům a fanouškům vysvětlit, jak se věci mají.

Petřiny jsou jedno z nejhezčích sídlišť, jaké Praha má. Petřiny jsou skvělým příkladem střídmé, měřítkově přijatelné panelové zástavby 1. generace pražských sídlišť, těžící oproti svým současníkům z kompozičních hodnot první vlny prvorepublikových regulací. Hodnoty souboru jsou především urbanistické. Sídliště Petřiny patří mezi jedno z prvních větších pražských poválečných sídlišť budovaných na nezastavěných plochách poblíž centra města. Vhodné bioklimatické podmínky plošiny poblíž obory Hvězda toto území pro bytovou zástavbu přímo předurčovaly. Projekt vznikal dlouho a reflektoval změny v názorech na podobu architektury i vývoj stavebních technologií. Sídliště má přehledné urbanistické schéma, které se odvíjelo již od meziválečné regulace.  Realizace je uváděna v letech 1959 – 1965.

Praha 6 si nechala zpracovat studii (https://www.praha6.cz/urbanisticky_uzemi), která celou lokalitu analyzuje a doporučuje některé zásadní úpravy. Jedno z nich je i vytvoření chybějícího centra Petřin. Studie uvádí, že 15 tisícové město (Petřiny) by si centrum zasloužilo a má své opodstatnění. Jediné místo, které se nabízí, je právě v okolí nákupního centra s prodejnou Billa. A to kvůli kompozici Petřin, obchodním funkcím a také i kvůli výstupům z metra. Komise územního rozvoje celou záležitost projednala a shodla se na tom, že obdobné řešení by se mělo realizovat a dala k předložené studii investora (CPI) řadu připomínek. Investor má představu umístit nový objekt zhruba, tak jak to doporučila studie (viz ilustrační obrázek výše). Na severní a západní roh budovy navrhuje dvě dominanty o výšce 10 resp. 12 pater (sever) – což je nižší budova než dům hotelového typu přímo naproti. Komise požádala o prověření celkového objemu a jeho uspořádání. Požádala o prověření možnosti přesunutí či zapracování stávajícího výstupu z metra do projektu (tak jak se to úspěšně CPI povedlo třeba v Quadriu). Požadovala zpracování koncepce veřejného prostoru i se zahrnutím prostoru navazující ulice Na Petřinách a „hluššího“ prostoru na druhé straně ulice. Byla otevřena i otázka počtu parkovacích míst, které musí být více než dostačující pro projekt i stále se zvyšující potřebu parkování v okolí metra. Jednoznačně bylo ve shodě s investorem konstatováno, že přízemní patro celé budovy ve tvaru obráceného „L“ bude tvořeno aktivními prostorami pro nákup a trávení volného času. V novém objektu vznikne stejná nebo větší prodejna potravin, restaurace a např. kavárna. Zbytek nadzemních prostor bude z větší části tvořit bytová funkce. Ta vlastně celou akci bude financovat a umožní investorovi vytvořit rozumný zisk. Venkovní prostor bude mít vodní prvek (např. trysky) a samozřejmě i zeleň (stromy). Celkově byste se měli na místě cítit dobře. Na sociálních médiích jsem zaznamenal obavu z toho, že by v době výstavby nebylo kde nakupovat. To je pravda, ale nabízí se řešení. Investor ve spolupráci s městem zajistí „pendl autobus“, který bude jezdit do blízkého obchodního domu Kaufland a zpět. Myslím, že je to nejlepší možná náhrada a bude fungovat i pro starší šestkové občany. V současné době jsme na začátku celé cesty. Nevíme, jak bude budova velká, jak bude orientovaná. Nevíme, o kolik přesně se zvýší zátěž pro bydlící v okolí. Co ale vím jasně je, že pro Petřiny by takovýto projekt byl přínosem a po metru by to byl další prvek, který by prostor i byty majitelů v okolí jednoznačně zhodnotil. Takovéto projekty jsem vložil do programového prohlášení městské části a stojím za nimi.
 

Jakub Stárek

Jakub Stárek

Více o autorovi