PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ
19. prosince 2019

Přehled toho nejdůležitějšího z výborů a komisí

Komise dopravní, předseda: Vladimír Šuvarina 

Komise dopravní na svém zasedání odmítla zřizení cyklopruhů na Evropské ulici, projednala možnosti vedení trolejbusů na lince 191 Libockou ulicí a podpořila mě, jakožto předsedu komise v mé aktivitě směřující ke komplexnímu návrhu řešení dopravní situace okolo základních škol v katastru městské části.


Komise dopravní, člen: Ondřej Matěj Hrubeš
 

Na listopadové komisi jsme řešili mj. podnět našich členů z MS Hanspaulka-Baba ohledně provozu nočních autobusů. Na noční linky dopravní podnik nasazuje své nejstarší autobusy, které nejen že nejsou nízkopodlažní, ale jsou, především v noci, hlučné v kopcovitých úsecích, které se nachází např. na Hanspaulce, ale také třeba v Liboci. Proto jsme požádali zástupce ROPIDu, aby na jednání s dopravním podnikem požadoval nasazování nízkopodlažních (tedy i novějších) vozů na linku 907.
 

Dislokační komise, předseda: Jan Dočekal (Svobodní)
 

Na jednání dislokační komise jsme se zabývali dvěma výběrovými řízeními. Bylo doporučeno pronajmout garážové stání v ul. Banskobystrická jedinému zájemci a dále pak naopak nebylo doporučeno pronajmout prodejnu na Evropské ul. 24 jedinému zájemci z toho důvodu, že jím nabízený nájem nedosahoval minimální výše požadovaného nájemného. Stále se nedaří získat nájemce do polikliniky Pod Marjánkou, který by zde provozoval diabetologickou ordinaci. Další běžná agenda zahrnovala žádost o změnu užívání nebytových prostor na adrese Jugoslávských partyzánů z prodejny oční optiky na prodejnu potravin. Z více různých důvodů jsme tuto změnu nedoporučili. Informativní bod se týkal i restaurace v ul. Velfíkova, která je bez vědomí ÚMČ nabízena k podpronájmu.
 

Finanční výbor, předseda: Zdeněk Hlinský 

Na devátém zasedání Finančního výboru bylo nejdůležitějším bodem projednání návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2020, kdy Finanční výbor předložil Gremiu starosty požadavek na snížení běžných a kapitálových výdajů. Avšak Grémium starosty se s tímto návrhem neztotožnilo, a to především kvůli tomu, že navýšené běžné výdaje (oproti schválenému rozpočtu na 2019) jsou zejména mandatorní a kvazimandatorní, tedy stanovené zákonem nebo jinou právní normou. Po bouřlivé debatě byl návrh rozpočtu FV odsouhlasen a postoupen k projednání v dalších orgánech MČ Prahy 6. Dále jsme projednávali sestavení střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2025, kde nás čekají velké investice zejména ve školství a zdravotnictví. 
 

Komise strategického rozvoječlen: Ondřej Matěj Hrubeš

Na říjnovém jednání jsme opětovně probírali modernizaci železniční trati Praha – Kladno, především tunelový úsek Dejvice – Veleslavín. V rámci diskuze napříč politickým spektrem vyšla najevo nespokojenost se způsobem komunikace projektu směrem k veřejnosti ze strany SŽDC. Ač stavba není financována Prahou 6 a za komunikaci je zodpovědná SŽDC, požádali jsme RMČ, aby prostřednictvím Oddělení komunikace Kanceláře městské části stanovila komunikační strategii, jelikož veřejnost stavbu vnímá jako „šestkovou“ záležitost. Na listopadovém jednání nám byla představena vizualizace stavby Pražského okruhu v trase Ruzyně – Suchdol (zájemců je možné poskytnout), ale bohužel chyběly zásadní informace o dopravních modelech - jak se zprovoznění severozápadní části okruhu projeví na dopravě v Praze 6, především v oblasti Vítězného náměstí a ulic Svatovítská a Jugoslávských partyzánů. Kromě zástupce Pirátů, ostatní členové nutnost realizace stavby Pražského okruhu nerozporují.

Komise bezpečnostní, předsedkyně: Kateřina Bartošová


Bezpečnostní komise přijala nabídku velitele Hasičského záchranného sboru k návštěvě a své poslední jednání přesunula na hasičskou stanici na Petřinách.Kromě již tradičních bodů, jako je zhodnocení situace za poslední měsíc z pohledu Městské policie a Policie ČR, dále problematika tzv. kritických objektů z pohledu bezpečnosti, se členové komise věnovali i řadě podnětů, stížností či námětů od občanů Prahy 6.Druhou polovinu jednání jsme se již věnovali prohlídce Hasičské záchranné stanice, kterou pro nás příslušníci sboru připravili. Velmi nás samozřejmě zaujala také technika, kterou místní hasiči používají při své každodenní záslužné činnosti a která je na opravdu vysoké úrovni. Nutno říci, že hasiči z Petřin jsou velmi vysoce hodnoceni a zároveň i vytíženi, jelikož kromě celé oblasti Prahy 6, do jejich kompetence patří rovněž i letiště Václava Havla či příjezdové dálnice do Prahy od západu, tedy dálnice č. 6 a č. 7. Schůze komise se tentokrát velmi protáhla, díky velmi detailní prohlídce a množství dotazů členů komise, ale odcházeli jsme s pocitem vděčnosti, což jsme vyjádřili i slovy díků místním příslušníkům.