OKÉNKO NAŠICH RADNÍCH
20. listopadu 2019

Jakub Stárek: OKÉNKO NAŠICH RADNÍCH

Co řešili naši radní v uplynulých dnech?

Radní pro oblast školství Marie Kubíková:
 

Co nového ve školství  na Šestce?
Proběhla stávka zaměstnanců škol a školek, z patnácti našich škol se jich zapojilo pět a dvě mateřské. Jako zásadní prioritu v oblasti vzdělávání vnímám nejen mít dostatečnou kapacitu škol a školek, ale především mít ve školách kvalitní a zapálené kantory. Co ale pro tuto prioritu můžeme udělat? Platy jsou jistě nemalou součástí motivace, díky které bude větší množství studentů vyhledávat studium na pedagogických fakultách a poté nastupovat do praxe. Platy ve školství rostou, ačkoli můžeme polemizovat o tom, zda dostatečně rychle či nikoli, jejich plošné navyšování ale potřebnou kvalitu rozhodně nezajistí. Nejhorší je, když vláda nedodržuje původně dané sliby a z 15 % nakonec přijde do tarifní tedy pevné složky mzdy pouhých 8 % a 2 % do složky nenárokové. Chybí kariérní řád a zdravé konkurenční prostřední s pevně vymezenými mantinely. Přesto se domnívám, že ve školství jako v celku je peněz dostatek. Pokud nebudou plýtvány například na nepodařenou inkluzi či neúčelnými grantovými schématy a v nepřehledném systému neziskových organizací, ale budou poskytovány školám přímo, ředitelé dokáží svou personální politikou ocenit kvalitního pedagoga i dobrou a poctivě pracující kuchařku či školníka. Jen jim musíme dát dostatek podpory a kompetencí. Prostor pro zásadní změnu je v nastavení vzdělávání budoucích pedagogů, pokud naše pedagogické fakulty nezačnou vzdělávat moderně a atraktivně, nezavedou zajímavé a potřebné kombinace aprobací a nezajistí učitelům kvalitní praktickou zkušenost s výukou, nemůžeme změnu k lepšímu očekávat. Na šestce se maximálně snažíme eliminovat chyby státu, poskytujeme další prostředky z rozpočtu na odměňování ředitelů, přispíváme také na správce IT sítí a správce školních hřišť. Chyby státu se ale zcela napravit nedají. Stávku vnímám jako krajní řešení, které ukazuje na problémy školství v celé jeho šíři. Věřím, že se nad tímto zoufalým krokem vláda zamyslí a začne se školstvím zabývat koncepčně a zodpovědně.
Kromě stávky se ale děje mnoho dalšího, zaměřujeme se na elektronizaci a ulehčení administrativní zátěže, která trápí ředitele škol nejvíce. Ač je jaro ještě daleko, začínáme se již zabývat zápisy, jak do mateřských, tak základních škol. Sešla se naše osvědčená pracovní skupina ředitelek a dalších odborníků, která bude aktualizovat a doplňovat informace k zápisům do mateřských škol. Začali jsme také nově pracovat na sjednocení a zjednodušení procesu zápisů do základních škol. Jeho největším přínosem bude centrální rezervační systém pro rodiče a ulehčení administrativní zátěže pro ředitele. Další důležitou oblastí je informovanost rodičů, aktualizujeme weby "Jak do školy" a "Jak do školky" a chystáme novou mobilní komunikační aplikaci pro mateřské školy. Podařilo se také stabilizovat personální situaci v jídelně ZŠ Dědina, kde se projevil kritický nedostatek kuchařů, který trápí školy v celé republice. A konečně se nám pořádně rozjel projekt Sportík, do škol nám teď chodí profesionální trenéři tělocviku, projekt jsme rozšířili v 1. a 2. třídě ve 12 základních školách. V prosinci budeme slavnostně otevírat kompletně zrekonstruovanou školku Charlese de Gaulla a naše školy pro vás chystají vánoční výstavu betlémů v Galerii Skleňák. Vernisáž proběhne 5. 12. od 15 hodin. Srdečně vás zvu a těším se na setkání s vámi.

Radní pro oblast dopravy a místostarosta Prahy 6 Jiří Lála:

Za poslední měsíc mimo náročných jednání na Magistrátu a IPRu ohledně pokračování projektové přípravy KES (Alej Ruského Exilu) nebo pokračování v přípravách P+R parkovišť, proběhlo pod mým vedením další jednání pracovní skupiny zabývající se dopravními negativy spojenými s nedokončeným městským okruhem, které bylo i velice konstruktivní. Řešilo se například zvýšení propustnosti tunelového komplexu Blanka po jeho kolaudaci, omezení vjezdu automobilů do Prahy světelnými závorami, nebo kontrola dodržování preference BUSpruhu a další. Zúčastnili se ho zástupci TSK, Dopravního podniku, ROPIDu, Odboru dopravy a odboru investic MHMP, policie a tentokráte i vedení magistrátu v čele s náměstkem primátora Adamem Scheinherrem. 

Jakub Stárek

Jakub Stárek

Více o autorovi