OKÉNKO NAŠICH RADNÍCH
10. června 2019

OKÉNKO NAŠICH RADNÍCH

Radní pro dopravu a místostarosta Prahy 6 Jiří Lála: 

 "Obyvatelé Vokovic nás 28.5.2019 pozvali na setkání, které společně zorganizovali, protože mají strach z narůstající tranzitní dopravy. Povídali jsme si o tom a o různých variantách řešení více než dvě a půl hodiny. Nechtěli jsme s kolegou Vladimírem Šuvarinou předkládat plané sliby, protože žádné řešení není úplně jednoduché. Dokonce ani u nápadu zjednosměrnit ulici Na Krutci nejsou obyvatelé jednotní a nepodpořila ho ani analýza odboru dopravy. K analýze jsme si vyslechli námitky, které necháme prověřit. Radnice s zjednosměrněním do budoucna počítá, ale nejprve je potřeba rozšířit Horoměřickou ulici. Studie na to je hotová a hlavní město už začalo projektovat. Do té doby se pokusíme dílčími opatřeními vyhovět Vokovickým a znesnadnit průjezd pro tranzit - radar, zóna 30, větší kontrola průjezdu náklaďáků, které do zóny nesmí atd. ... Také jsme si odnesli pár dalších podnětů - například, že v minulosti tu byly postaveny chodníky, které nemají šířku odpovídající normám, místní to trápí, tak s tím zkusíme něco udělat. viz foto."
Pan radní ještě dodává: " 3.6.2019  jsme na Radě MČ schválili návrh nařízení, ve kterém se vymezují oblasti, ve kterých lze určené úseky komunikaci užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Lidsky řečeno další krok k rozšíření parkovacích zón."

Radní pro oblast školství Marie Kubíková:

"Když jsem se loni na podzim stala radní pro školství, mou prioritou bylo maximálně zjednodušit přihlašování dětí do mateřských školek, které představuje pro rodiče i ředitelky školek zdlouhavý a komplikovaný proces. Na začátku dubna se nám pak povedlo spustit online rezervační systém přihlašování dětí, díky kterému již nemuseli rodiče vystávat fronty na všech školkách, kam své dítě přihlásili. Jednoduše si na webu předvyplnili přihlášky, zarezervovali čas návštěvy jednotlivých školek, kde přihlášky odevzdali. Rodiče pak mohli online sledovat průběžné pořadí umístění svého dítěte. Systém si velmi pochvalují, protože jim šetří čas i nervy, a stejně tak ředitelky, kterým usnadnil spoustu práce. Učinili jsme krok správným směrem a věřím, že do budoucna se nám podaří změnit správní řád, aby bylo možno děti přihlásit do školky zcela online."