Dopravní situace ve Vokovicích
10. června 2019

Dopravní situace ve Vokovicích

Úředníci společně se členy dopravní komise hodnotili, jak se žije lidem v lokalitě Na Krutci a jak silně jejich život ovlivňuje doprava.
Místostarosta Prahy 6 a radní pro dopravu Jiří Lála k tomuto tématu řekl:

"Počítáme se zjednosměrněním ulice. Předně bych chtěl poděkovat Odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 6 za komplexní a kvalitní analýzu. Co se týká jejího závěru, resp. doporučení hodnotitelů, tak za sebe souhlasím se všemi, i když se jeji ch závěry různí. Naštěstí odborná měření a posudky nepotvrdily, že by současná tranzitní doprava ohrožovala zdraví obyvatel Vokovic, pro mne to ale do budoucna znamená, a vyjádřil jsem se tak již několikrát, že do s zjednosměrněním ulice Na Krutci počítáme. Podmínkou tohoto opatření je zkapacitnění ulice Horoměřická, o kterém intenzivně jednáme s hlavním městem, tak aby v budoucnu měla o jeden jízdní pruh navíc, který bude sloužit hlavně autobusům MHD, složkám IZS a též jako odbočovací pruh do plánované - ho P+R. Právě zpoždění autobusů nyní neumožňuje vést dopravu Na Krutci v ranní špičce pouze jedním směrem." 

V rámci tohoto tématu zorganizovali obyvatelé Vokovic setkání, na kterém se řešily se zástupci radnice jejich připomínky a podněty.
 "Obyvatelé Vokovic nás včera pozvali na setkání, které společně zorganizovali, protože mají strach z narůstající tranzitní dopravy. Povídali jsme si o tom, a o různých variantách řešení, více než dvě a půl hodiny. Nechtěli jsme s kolegou Šuvarinou předkládat plané sliby, protože žádné řešení není úplně jednoduché. Dokonce ani u nápadu zjednosměrnit ulici Na Krutci nejsou obyvatelé jednotní a nepodpořila ho ani analýza odboru dopravy. K analýze jsme si vyslechli námitky, které necháme prověřit. Radnice se zjednosměrněním do budoucna počítá, ale nejprve je potřeba rozšiřit Horoměřickou ulici. Studie na to je hotová, hlavní město už začalo projektovat. Do té doby se pokusíme dílčími opatřeními vyhovět Vokovickým a znesnadnit průjezd rpo tranzit - radar, zóna 30, větší kontrola průjezdu náklaďáků, které do zóny nesmí atd. ... Také jsme si odnesli pár dalších podnětů - například, že v minulosti tu byly postaveny chodníky, které nemají šířku odpovídající normám, místní to trápí, tak s tím zkusíme něco udělat." řekl o setkání Lála.