OKÉNKO NAŠICH RADNÍCH
17. října 2019

Okénko našich radních

Místostarosta pro dopravu Jiří Lála:

„V červnu jsem podepsal memorandum o spolupráci mezi radními pro dopravu všech velkých MČ, nezúčastnila se pouze Praha 7, která ovšem memorandum podporuje. Rádi bychom touto cestou jednotně postupovali při věcech vůči magistrátu, konkrétně v oblasti MHD, parkování, koordinaci oprav silnic a v neposlední řadě dostavby městského okruhu. Pravidelně se s ostatními radními za účelem zlepšení dopravy v našich městských částech setkáváme."

Na půdě Senátu proběhla prezentace finální podoby severní části pražského okruhu, která zohledňuje všechny minulé připomínky dotčených obcí. Následně byla podána žádost o posouzení této stavby na vliv na životní prostředí (EIA). Městská část se vyjádřila bez připomínek, abychom stavbu okruhu již nijak nezdržovali. 

Radní pro oblast školství Marie Kubíková:
 

„Léto skončilo a začal nový školní rok. Co se nám ve školství podařilo? Všem dětem, kterým k 30. 8. 2019 budou 3 roky, jsme dokázali nabídnout místo v mateřské školce. Také jsme dokázali zvýšit platové ohodnocení ředitelkám mateřských škol. V rámci navyšování kapacit jsme získali od MHMP svěřenou vilu v ulici U Vorlíků pro školské účely a také se nám podařilo přesvědčit ostatní kolegy o využitelnosti vily Pamela v Ruzyni taktéž pro účely školství. Finišujeme s rekonstrukcí MŠ Charlese de Gaulla. Všechny letní rekonstrukce jsou téměř hotovy. Dalším zářijovým tématem byla doprava v okolí škol. Vnímáme, že doprava před školami a školkami houstne. Téma je to komplikované a nemá lehká řešení, jít pouze cestou restriktivních opatření můžeme, ale problém to nevyřeší. Vítám proto zapojení dětí ze školních parlamentů a iniciativu "Pěšky do školy", které mohou přimět veřejnost k zamyšlení. Zároveň se s Kubou Stárkem, Jirkou Lálou a Vláďou Šuvarinou pokoušíme najít různé možnosti řešení v úpravě dopravního značení a průjezdnosti komunikací."