PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ
16. října 2019

Přehed toho nejdůležitějšího z komisí a výborů

Co se řešilo během září a října v komisích a výborech..

Bezpečnostní komise, předsedkyně: Kateřina Bartošová 

„Bezpečnostní komise se na svém posledním zasedání podrobně informovala o zásazích Policie ČR a Městské policie na území Prahy 6 během prázdninových měsíců a také prvních zářijových dnů. Předsedkyně komise si také zároveň vyžádala informace o policejních zákrocích týkajících se kauzy kolem sochy maršála Koněva. Rovněž velitel Hasičské stanice Petřiny seznámil komisi s letními akcemi a výjezdy hasičů, jichž bylo skutečně mnoho. Členové bezpečnostní komise se dále zaobírali situací kolem neobydlených objektů teritoria městské části na základě informací z pravidlených policejních kontrol. Bezpečnostní komise také projednala hned několik nových podnětů od občanů Prahy 6 a spolu se zástupci policie navrhla řešení  a častější kontroly na uvedených místech."
 


Komise dopravní, předseda: Vladimír Šuvarina 

„Komise dopravní na svém zářijovém zasedání podpořila vznik nové ostrovní zastávky autobusu v ulici Libocká, což umožní nasazení kapacitních kloubových autobusů na oblíbenou linku 191. Dále projednala aktuální a budoucí stav zón placeného stání, včetně možnosti postihu nelegálního parkování, informace ze setkání skupiny řešící dopady Tunelového Komplexu Blanka a návrhy na zlepšení bezpečnosti provozu, které budou zařazeny do programu Besip 2020."
 

Dislokační komise, předseda: Jan Dočekal (Svobodní)

"Na zasedání dislokační komise se řešila standardní agenda - vypisování výběrových řízení, prodlužování smluv apod. Převážně se jednalo o různá garážová stání. Mimo jiné bylo dále vypsáno výběrové řízení na pronájem ordinace v areálu Polikliniky Pod Marjánkou pro specializaci kožní lékař. Dále komise doporučila vyhovět žádosti společnosti AESKULAB s.r.o. o snížení nájemného v tomtéž objektu. Toto rozhodnutí bylo vedeno snahou zachovat provoz stávající laboratoře."


Finanční výbor, předseda: Zdeněk Hlinský 

"V září jsme měli společný výbor spolu s Kontrolním výborem, kdy jsme zejména projednávali Zprávu o plnění rozpočtu MČ Praha 6 za 1. pololetí 2019 a Zprávu o výsledcích hospodaření za zdaňovací období. Byly prezentovány veškeré podklady plnění a čerpání nákladů s analytickou historií. KV spolu s FV ohodnotil skvěle připravené podklady, odsouhlasil čerpání, které je v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha 6 a doporučil obě zprávy k dalšímu projednání Radě MČ Praha 6. Následně byly ještě projednány drobné úpravy rozpočtu a rozpočtová opatření."