PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
15. října 2019

Jakub Stárek: Památný den sokolstva

8. října jsme si u příležitosti Památného dne sokolstva připomněli jednu z mimořádných osobností sokolské historie – Jindřicha Vaníčka. Jakub Stárek spolu s plukovníkem Michalem  Burianem z Vojenského historického ústavu slavnostně odhalili dodatkovou tabuli ve Vaníčkově ulici. Ta kolemjdoucím připomíná, že bratr Jindra byl dlouholetým náčelníkem České obce sokolské. Vaníčkova ulice se symbolicky vine kolem nejvýznamnějšího místa spojeného se sokolskou historií, objímá Strahovský stadion, na kterém od roku 1926 probíhaly slavné všesokolské slety. Právě Vaníček byl ve 20. letech minulého století jako náčelník Československé obce sokolské mimo jiné jedním z hlavních iniciátorů vybudování strahovského Masarykova stadionu. V roce 1935 byla ulice obepínající stadion pojmenována na jeho počest. Roku 1960 byl název s ohledem na ideologickou nevhodnost Sokola změněn na Spartakiádní. Roku 1992 pak Praha 6 vrátila ulici původní název. 

Jakub Stárek

Jakub Stárek

Více o autorovi