Dvacet minut Radiožurnálu: Portfolio Věry Jourové je nedůstojné a vycucané z prstu
10. září 2019

Jan Zahradil: Dvacet minut Radiožurnálu: Portfolio Věry Jourové je nedůstojné a vycucané z prstu

(Radiožurnál ) Věra Jourová se stane místopředsedkyní Evropské komise, bude mít na starosti portfolio, které nese název ochrana hodnot Evropské unie a transparentnosti. To europoslanec Jan Zahradil nehodnotí pozitivně – jde o portfolio spíše politické povahy, nadbytečné a vycucané z prstu, aby vůbec Česká republika něco získala.

Celý rozhovor s Janem Zahradilem si můžete poslechnout na ČRo - Radiožurnál.

„Paní Jourová bude peskovat členské země za to, že nedodržují to či ono. Bude to pro Českou republiku portfolio, které nás bude přivádět do konfliktních situací, nebude to vylepšovat naši pozici jako země v EU,“ míní.

Nelíbí se mu také, že svěřené portfolio nemá legislativní základ v evropském primárním právu. „To, co má na starosti paní Jourová, nemá nic společného ani s rozpočtem, ani s legislativou,“ kritizuje.

Na druhé straně zdůrazňuje, že proti Věře Jourové osobně nic nemá a jakákoliv role, která jí bude přidělena, se zhostí se ctí a bude dobře reprezentovat. „Otázkou je, jestli toto portfolio nebylo uměle vytvořeno, aby vůbec něco Česká republika v osobě Věry Jourové dostala,“ přidává.

Zahradil by také rád věděl, co vlastně Věra Jourová ve funkci bude dělat – zda bude jezdit po členských zemích a varovat, aby se nedostaly do konfliktu s evropských právem.

„Je to spíše funkce s nadsázkou řečeno jakéhosi politruka a pro Českou republiku je nedůstojná,“ argumentuje tím, že portfolio považuje za nadbytečné – EU by se měla spíše zabývat tvorbou legislativy, regulací vnitřního trhu nebo rozdělováním prostředků z evropského rozpočtu.

A ohledně funkce místopředsedkyně, kterou Jourová získala, tak ta sice vypadá dobře na vizitkách a v televizi, ale z takové pozice se nepodaří nic prosadit.
 

Přepis rozhovoru:

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Věra Jourová se stane místopředsedkyní nové Evropské komise. Rozporuplné reakce mezi českými politiky ale vyvolalo portfolio, které jí šéfka komise Ursula von der Leyen svěřila. A sice ochrana hodnot Evropské unie a transparentnosti. Jaké jsou plusy a mínusy pozice české komisařky? Může její nová role vrazit klín mezi země Visegrádské čtyřky? A proč by to měla být politická prohra premiéra Andreje Babiše?

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Mým dnešním hostem je z Bruselu europoslanec za
ODS Jan Zahradil. Dobrý den.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Dobrý den přeji z Bruselu.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Pane
poslanče, vy jste během odpoledne napsal na svůj twitterový účet, budu vás citovat: „Portfolio přidělené České republice považuji za prohru této vlády. Místo digitální agendy vnitřního trhu nebo mezinárodního obchodu, jimiž se holedbal Andrej Babiš, jsme dostali cosi, co směle snese název politruk EU.“ Proč takový komentář, pane poslanče?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Já myslím, že je to naprosto jasné. Pan Babiš nás tady dlouhou dobu krmil zkazkami o tom, že vyjedná pro Českou republiku nějaké důležité ekonomické portfolio. A vnitřní trh, nebo mezinárodní obchod, nebo digitální agenda takovými jsou. No a místo toho jsme skončili s velmi špatně definovaným portfoliem spíše politické povahy, které vlastně znamená, že paní Jourová bude peskovat členské země za to, že nedodržují to či ono. A bude to pro Českou republiku portfolio, které nás bude přivádět do konfliktních situací, nebude to vylepšovat naši pozici jako země v Evropské unii. A je to portfolio, které také nemá žádný příliš velký legislativní základ v tom evropském primárním právu. Protože co dělá Evropská unie, nebo co dělají orgány Evropské unie? Rozhodují o rozpočtu, a rozhodují o legislativě. To, co má na starosti paní Jourová, nemá nic společného ani s rozpočtem ani s legislativou.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Na druhou stranu pane
poslanče, když bych vám řekla, vzpomínám si, že podobné velmi kritické reakce vyvolalo už portfolio paní Jourové před pěti lety, poté co byla oznámena oblast, která jí bude přidělena. A nakonec byla paní Jourová hodnocena ve své roli poměrně dobře. Jako viditelná komisařka, která ji zvládla. Tak není ta vaše kritika trochu předčasná? Jestli přece jenom nejde o to, jak se Věra Jourová té funkce zhostí?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Já proti paní Jourové osobně nic nemám. Je to šarmantní dáma a určitě se jakékoliv role, která jí bude přidělena, zhostí se ctí. Nebude dělat ostudu a bude reprezentovat dobře. Otázkou je, jestli toto portfolio opravdu nebylo uměle vytvořeno, aby vůbec něco Česká republika v osobě Věry Jourové dostala. Protože těch komisařů máme 27 a vymyslet pro každého z nich nějakou náplň práce to je téměř nadlidská činnost. Ono to tedy, abychom byli spravedliví, není jediné portfolio, které tak trochu působí, jako že si ho paní von der Leyen, ta designovaná předsedkyně Evropské komise, že si ho tak trochu vycucala z prstu. Jsou tam i jiná portfolia s velmi prapodivnými názvy. Ale znovu říkám, když nás Andrej Babiš krmil zkazkami o tom, že vyjedná pro Českou republiku důležité ekonomické portfolio, tak tohle je pravý opak toho, co nám předseda vlády Babiš sliboval.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Tak to jsem chtěla říct. To, co jste naznačoval, pane
poslanče, že například, jestli se nepletu řecký nominant dostal rovněž takové portfolio, které by třeba ne každému mohlo připadat konkrétní, a sice ochranu nebo dohled nad evropským způsobem života, když to velmi zjednoduším. Ale také jsem chtěla poznamenat, že ono portfolio dohled nad evropskými hodnotami přece existovalo nebo existuje už v té stávající komisi. Pan Timmermans má tuto agendu na starosti, byť těch věcí má ve své agendě více.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Ano, existovalo. Ano, měl ho na starosti pan Timmermans. A pan Timmermans si při správě tohoto portfolia získal u části evropských zemí tak špatnou pověst, že byl nakonec zablokován jako potenciální předseda Evropské komise. To si přece ještě všichni dobře pamatujeme. On uspořádal politický hon, ideologický hon na polskou vládu, na maďarskou vládu, pustil se s nimi do křížku, vlastně dělil Evropu, přispíval ke kontroverzím a konfrontacím, a já si nemyslím, že to je něco, co by Česká republika a česká komisařka měla následovat. Ale bohužel se obávám, že k takovému vývoji dojít může.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Pane Zahradile, a není to naopak správný krok? Pokud v Evropské unii existuje agenda dohledu nad evropskými hodnotami, nebo střežení evropských hodnot, tak není nakonec tedy správné, aby ty hodnoty, pakliže řekněme na štíru s jejich dodržováním nebo přístupu k nim jsou zrovna země Visegrádské čtyřky, tak není pak správné, aby to byla komisařka z Visegrádské čtyřky, kdo bude toto komunikovat se svými sousedy? Jestli třeba nebude mít tedy lepší porozumění pro tyto země, nebo v rámci regionů, jestli si nebude lépe rozumět?


Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Tady by se mi chtělo škodolibě poznamenat, že možná je to spíš na tah na to, jak tu Visegrádskou čtyřku a Visegrádskou skupinu rozbít, a jak do ní vnést nějaký rozkol nebo nesvár. Ale pokud jde o dodržování práva, tak přece nemáme v Evropské unii žádnou zemi, která by nerespektovala právo a nerespektovala základní hodnoty, protože taková země by přece do Evropské unie nemohla být ani přijata. To za prvé. Za druhé, stejně jako v každém členském státě, tak i na evropské úrovni o tom, kdo porušil nebo neporušil právo, může rozhodnout pouze nezávislý soud. V tomto případě Evropský soudní dvůr. A ano ten v jednom případě, a týkalo se to konkrétně Polska a konkrétně věku odchodu do důchodu soudců, rozhodl, že to opatření, které přijala polská vláda nebo polská strana, není v souladu s primárním právem Evropské unie. A polská strana ho upravila podle doporučení Evropského soudního dvora. Ale na to přece nepotřebujeme speciálního komisaře, který by něco podobného hlídal.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Dobrá. Ale jenom, pane
poslanče, když jste argumentoval tím, že žádná země nemůže mít své právo v rozporu s pravidly Evropské unie, tak si dovolím říci, že to nepovažuji za úplně přesný argument. Protože právo v jednotlivých zemích se přece může průběžně měnit. A o to také jde. I v minulosti to byla reakce na nově přijímané nebo navrhované zákony.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Zase se vrátím k tomu, co už jsem říkal, o tom, jestli nějaký vnitrostátní právní řád nebo konkrétní právní předpis, který přijali v tom nebo onom členském státě, je v rozporu s primárním právem Evropské unie, o tom může rozhodnout pouze soud. A také se tak stalo v tom případě, který jsem tady uvedl. Máme tady Evropský soudní dvůr, ten o tom rozhoduje, a Evropská komise nemůže sama o sobě konstatovat, že někde bylo nebo nebylo porušeno právo. Já bych vůbec rád věděl, co paní Jourová v té funkci vlastně bude dělat? Jestli bude jezdit se vztyčeným prstíkem po členských zemích, po hlavních městech členských zemí, a upozorňovat je nedělejte toto nebo nedělejte ono, protože byste se mohli dostat do konfliktu s evropským právem. To by bylo poněkud nedůstojné. Proto říkám, že je to spíš funkce s nadsázkou řečeno, funkce jakéhosi politruka. A já si skoro myslím, že pro Českou republiku je to nedůstojné.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Když vás tak poslouchám, chtěla jsem se zeptat, komu byste to portfolio svěřil, aby vám to přišlo v pořádku, nebo abyste s tím byl spokojen? Ale vy byste jej spíše zrušil, jestli jsem to tedy správně pochopila.


Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Správně. Já považuji toto portfolio za zcela nadbytečné, za uměle vytvořené, za vycucané z prstu. A myslím, že Evropská komise by se měla zabývat především tím, co evropské úrovni náleží. To znamená tvorbou legislativy, regulacemi vnitřního trhu, a také samozřejmě rozdělováním nebo alokací prostředků z evropského rozpočtu. Proto důležité portfolio, které by skutečně mělo nějaký význam, mělo nějakou váhu, by bylo třeba zemědělství. To dostali Poláci. Nebo kohezní politika. To jsou ty známé fondy. Anebo legislativa vnitřního trhu, nebo mezinárodní obchodní smlouvy, nebo koneckonců i ten digitální trh. Protože ten také ještě není zdaleka legislativně pokryt. Nic z toho jsme nedostali, dostali jsme portfolio, které bylo prostě vycucáno z prstu jenom proto, aby se něco vytvořilo pro jednoho zástupce jedné členské země.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Říká můj dnešní host, kterým z Bruselu zůstává europoslanec za
ODS Jan Zahradil. Pane poslanče, tak portfolio jste zhodnotil velmi negativně pro Věru Jourovou. A řekněte mi, co post místopředsedkyně Evropské komise? To také není úspěch podle vás?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Máme 27 komisařů. Z těch 27 komisařů máme 11 místopředsedů Evropské komise, to je více než 1/3. A z těch 11 pouze 3 jsou takzvanými exekutivními, neboli výkonnými místopředsedy. To je pan Timmermans, paní Vestager, a pan Dombrovskis. A těch ostatních 8, ti to tak mají jako nějakou honorární funkci, kterou si mohou psát, dejme tomu na vizitky, ale žádná speciální odpovědnost z toho pro ně nevyplývá. Takže ani tady si nemyslím, že jakýsi pokus o náplast za to portfolio, které já opravdu považuji za nedostatečné, ta funkce místopředsedkyně nemůže být dostatečnou náplastí.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Dobře, pane
poslanče, ale ani takovou honorární funkci doposud čeští politici vyjednat nedokázali. Je to poprvé za ty roky, kdy ji vůbec máme.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Ale dobrá, nebudu to dál nějak zesměšňovat, nebo to shazovat. Říkám znovu, že to nepovažuji za nějakou kompenzaci k tomu, co jsme dostali za portfolio. To já považuji za nedostatečné. Z téhle té funkce místopředsedkyně, která samozřejmě bude vypadat dobře a vizitkách, jak říkám, bude možná vypadat dobře v televizi, ale předpokládám, že z té funkce se paní Jourové nic speciálního ovlivnit nebo prosadit nepodaří. A znovu zdůrazňuji, ta komise má 27 členů, z toho 11 místopředsedů. Z těch 11 jsou 3 výkonní místopředsedové. A paní Jourová je mezi těmi osmi řadovými, kteří vlastně žádnou speciální pravomoc ani nemají.


Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Já znovu zdůrazňuji, že je to přesto poprvé, co vůbec pozici místopředsedkyně komise máme. Pane
poslanče, ale zajímalo by mě, premiér Andrej Babiš během odpoledne ve sněmovně prohlásil, že česká strana měla na výběr. Že mohla buď trvat na prosazení nějakého silného nebo silnějšího ekonomického portfolia, anebo se soustředit právě na zisk pozice křesla místopředsedkyně komise. Když vás tak poslouchám, podle vás je to lež, to, co říká premiér, nebo to tak je? Nebo tak probíhají jednání o křeslech v komisi?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Jestli je to opravdu tak, jak říká pan premiér a my víme, že pan premiér umí s pravdou zacházet velice kreativně, tak ale dobře, připusťme, že je to pravda, tak jestli skutečně vyměnil důležité ekonomické portfolio za honorární funkci místopředsedkyně Evropské komise, tak udělal chybu. Dokázal, že je špatný vyjednavač, protože měl trvat na tom původním požadavku, to znamená na silném ekonomickém portfoliu, a neusilovat o funkci místopředsedkyně Evropské komise, která, jak říkám znovu, je především honorární a není ničím speciální.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Váš
předseda, předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala ve své reakci na to dnešní oznámení rozdělení křesel v Evropské komisi mimo jiné řekl: „Bohužel došlo na naše slova, když jsme varovali, že kvůli problémům pana premiéra nedostaneme žádné portfolio, kde jde o peníze nebo o reálný vliv.“ A tak dále. Jaké existují podle vás indicie o tom, že skutečně na vině, protože jsme získali takové portfolio, jaké máme, jsou problémy českého premiéra Andreje Babiše?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Tak indicie ve formě nějakých přímých důkazů, nebo že by to někdo nahlas řekl,...

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Nebo z čeho vycházíte, pane
poslanče?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
...to vám samozřejmě, nikdo neřekne. Ale vycházím třeba z toho, že polská vláda, o které se neustále hovoří jako o problematické, pan Timmermans ji pronásledoval, jak už jsem tady říkal, a neustále se hovoří o tom, že je kontroverzní, a kdesi cosi, tak polská vláda dokázala vyjednat pro svého komisaře velmi důležité a finančně velmi objemné portfolio zemědělství, přes které teče zhruba 40 % evropského rozpočtu. A to je prostě zřejmě proto, že v Polsku nikdo nemá takový problém nebo rozhodně ne polský premiér, jako má v České republice pan Babiš. Já už jsem se toho povšiml, když pan Babiš začal spekulovat, nebo začal v médiích vykládat, o jakém to portfoliu vlastně se bavíme. Protože on ani jednou nezmínil třeba zemědělství, nebo tu kohezní politiku. To jsou ty velké finanční objemy, a tam mu asi bylo jasné od samého začátku, že na to si prostě kvůli němu opravdu nesáhneme. Takže zvolil tu druhou nejlepší variantu, já jsem mu to chválil dokonce, to se dá tady dohledat i na Twitteru a jinde, že pokud bychom získali digitální agendu, nebo vnitřní trh, nebo mezinárodní obchod, tak já bych to považoval za úspěch. Veřejně bych to řekl, premiéra bych pochválil, paní Jourové bych poblahopřál. Ale k tomu, co získali teď, to si myslím, že není k čemu blahopřát. Jestli to pan premiér teď dodatečně omlouvá, nebo se spíš vymlouvá, že tedy vyměnil funkci místopředsedkyně za důležité ekonomické portfolio, tak tím tedy mě neobloudí. A pokud to tak opravdu udělal, tak udělal chybu.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Pane
poslanče, a nemůže Českou republiku při vyjednávání o pozicích v rámci Evropské unie oslabovat i dlouhodobě poměrně silný euroskeptický postoj České republiky právě vůči Unii?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Zase se podívejme na to, co dostaly jiné země. Zase se vrátím k tomu Polsku. Z Polska zaznívají velmi silné kritické hlasy. Z Itálie zaznívají velmi silné kritické hlasy. A přitom polský komisař má zemědělství a italský komisař má ekonomiku, takže to jsou velmi důležitá, velmi silná portfolia. Já myslím, že vytvářet tady dojem, že když někdo kritizuje Evropskou unii, tak je potrestán tím, že se mu přidělí něco méně důležitého, že to by snad ani si Evropská unie nezasloužila, aby ji někdo z něčeho takového podezříval.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Mým hostem zůstává z Bruselu europoslanec za
Občanskou demokratickou stranu Jan Zahradil.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Jednotlivé kandidáty na posty eurokomisařů bude ještě schvalovat Evropský
parlament. Myslíte, že všichni bez problémů projdou, nebo máte nějaké signály o tom, že by někdo projít nemusel?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Je tady takový nepsaný úzus, že vždycky, aby to nebylo tak jednoduché, jedno nebo 2 jména padnou na oltář tedy, nebo jako oběť grilování europoslanců. Já jsem zvědav, koho to čeká letos, ale možná to třeba nečeká nikoho. Ono to není žádné pravidlo. Za tu dobu, co jsem tady, se to ale vždycky stalo, že 1 nebo 2 komisaři, nebo nominanti byli staženi, a museli být nahrazeni jinými. Třeba proto, že se přišlo na něco temného v jejich minulosti, že tam třeba byly nějaké finanční nesrovnalosti nebo něco podobného. Tak uvidíme.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Zrovna, když o tomto hovoříte, nehrozí problémy v Evropském
parlamentu třeba právě polskému nominantovi? On je vyšetřován Evropským úřadem pro vyšetřování podvodů OLAF, kvůli nějakému podezření z možného zneužití náhrad. Tak jestli třeba on by nemohl být tím rizikovým kandidátem?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Ano. Četl jsem to, a je to možné, že to bude třeba ten důvod, proč to grilování bude v tomto případě důkladnější. A četl jsem ještě o jednom dalším kandidátovi, teď si nemohu vzpomenout z které země, a které jméno, ale byl tam ještě 1 nominant, který měl nějaký podobný problém s nějakými špatně proplacenými náhradami v době, kdy byl europoslancem, nebo něco podobného. Takže je možné, že tady se dočkáme ještě nějakých jiných tlaků.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Mimochodem, když jste sám v jedné z předchozích odpovědí narazil, nebo jsme se oba dotkli tématu Visegrádské čtyřky, a toho nakolik portfolio Věry Jourové může rozdělovat země Visegrádské čtyřky, myslíte si nebo považujete to za úmyslný tah nové šéfky komise Ursuly von der Leyen? Že nám naprosto úmyslně a s vědomím toho, že to je ve V4 citlivá záležitost, právě toto portfolio přidělila?


Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Já teď nechci být příliš paranoidní a vytvářet tady nějaké konspirační a spiklenecké teorie. Ale je to...

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Tak spíše jste znalec, dlouhodobý znalec bruselské politiky, tak i s odkazem na to se ptám.


Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Ano, je to jedno z možných vysvětlení.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Myslíte, že by to byl políček čistě ze strany právě nové šéfky komise? Nebo řekněme i taktika ze strany německé politiky pardon, německé vlády?


Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Pokud by tomu tak bylo, tak by to asi byla taktika ze strany celého toho tvrdého jádra Evropské unie, které velmi nelibě neslo některé autonomní postoje Visegrádské čtyřky třeba k migrační politice. Tak to bych považoval za možné. Netvrdím, že to tak je. Nemám pro to žádné důkazy. Takže znovu říkám, nechci se pouštět do nějakých odvážných spekulací, ale do jisté míry to k takovému výkladu svádí.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Ještě o jednu spekulaci vás požádám. Mohlo by se to podařit? Mohlo by to skutečně být něco, co by země Visegrádské čtyřky, a teď zejména tedy narážím na Polsko a Maďarsko, mohlo znesvářit s Českou republikou?


Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Je to samozřejmě možné. Záleží na tom, jak paní Jourová výkon té své funkce pojme. A ono to nemusí být jenom případ Polska nebo Maďarska. Prostě komisař, který se vztyčeným prstíkem bude jezdit po členských zemích a upozorňovat je, že tady nebo tamhle jim něco chybí, nebo že by měli něco opravit, tak asi nebude příliš populárním. A nebude příliš populární ani ta země, kterou reprezentuje. Takže ani pro Českou republiku to není žádná výhra, protože nás to staví do světla nebo do pozice, která se může v určitých případech stát pozicí konfliktní nebo kontroverzní. A to není zrovna to, co bychom potřebovali.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Pane
poslanče, a na závěr. Vidíte alespoň nějaké pozitivum na tom, jakou novou roli by Věra Jourová v Evropské komisi měla zastávat?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
V tuhle chvíli se musím přiznat, že ne. Uvidíme, jak si s tím výkonem té funkce poradí. Uvidíme, jak tu funkci vůbec dokáže definovat, protože ono je to tak nejasné, ono to vlastně nemá žádný silný právní základ nebo oporu v evropském právu. Takže do značné míry se to bude budovat na bázi nějakých precedentů, a uvidíme, jak si s tím paní Jourová poradí, a jak se s tím popasuje.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
Říká europoslanec za
ODS, Jan Zahradil, který byl dnes mým hostem. Díky za vaše odpovědi, pane poslanče.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu:
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.

Jan Zahradil

Jan Zahradil

předseda ACRE
europoslanec
expert pro zahraničí

Více o autorovi