3. září 2018

Program pro Šestku. Šestku musíš milovat.

Níže jsou představeny základní body našeho programu pro Šestku. Najdete zde jak sumář toho nejdůležitějšího, tak i přehled důležitých bodů podle jednotlivých oblastí: Doprava, Čistota, Územní rozvoj, Bezpečnost, Majetek, Radnice a rozpočet, Kultura, Školství, Sport a volný čas, Sociální a zdravotnická problematika, senioři. Ať je program sebepodrobnější, tak nedokáže podchytit veškeré kroky a práci, kterou chceme v příštích 4 letech na radnici odvést. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz pište na mail info@odspraha6.cz nebo na kandidáta na starostu Jakuba Stárka starekj@gmail.com.

Klíčové body programu

 

Aby děti Šestku milovaly

Šestka musí být místo, kde se máma o své dítě nebude bát, na pískovišti nebudou injekční stříkačky a na hřištích nebudou spát bezdomovci. Děti ze Šestky se dostanou do škol a školek v blízkosti domova a budou vědět, že nejlepší vzdělávání, které v Praze mohou získat, je právě na Šestce. Ve školách se naučí perfektně anglicky, tak že jim jejich vrstevníci na gymnáziích budou závidět.

 • Zvýšíme kapacitu mateřských i základních škol v místech, kde je to nejvíce potřeba.
 • Devátʼáci budou umět jazyky lépe než jinde vysokoškoláci. Standard dítěte ze Šestky bude minimálně na úrovni gymnazistů.
 • Vybavíme školy moderními technologiemi včetně zavedení chytrého osvětlení či rekuperace vzduchu a budeme pomáhat školám s jejich provozem a údržbou.
 • Zápisy do mateřský škol zavedeme elektronicky - už žádné fronty u zápisů.
 • Vybudujeme špičkovou sítʼ páteřních sportovních zařízení a budeme podporovat všechny sportovní kluby a organizace pracující s dětmi a mládeží na Šestce.

 

Aby dospělí Šestku milovali

Chápeme, že na Šestce jste strávili celý život a chcete zde žít nejenom Vy, ale i Vaše děti. Současná krize na realitním trhu by neměla zpřetrhat Vám ani Vašem dětem rodinná pouta ani dlouholetá přátelství. Šestka by v situacích, kdy stát selhává, měla k řešení přispět. O veřejný prostor se má obec starat stejně, jako se každý z nás stará o svůj byt či zahrádku. Zeleň a čistota musí být nejvyšší v celé Praze. Prostě, když uděláte krok z přes pomyslnou hranici Šestky, tak to poznáte na první pohled. Šestkou se dostanete nejenom kvalitní městskou dopravou, ale i autem bez kolon.

 • Mladým ze Šestky usnadníme přístup k hypotékám tak, aby mohli svůj život strávit na Šestce a ne jinde.
 • Zahájíme stavbu obchvatu Vítězného náměstí, vrátíme do hry zahloubení Patočkovy ulice a prosadíme Zelenou Malovanku.
 • Budeme trvat na okamžitém zahájení stavby Pražského okruhu.
 • Prosadíme prodloužení metra A až na letiště.
 • Podle čistoty ulic a úpravy zeleně bezpečně poznáte, že jste na Praze 6. Zvýšíme standardy úklidu a péče o zeleň v ulicích.

 

Aby senioři Šestku milovali

Celý život se snažíme o sebe sami postarat. Ve stáří ale přichází chvíle, kdy je třeba na někoho se spolehnout. Když ale nemůže rodina, je tady Šestka. Ta je připravená podat okamžitě péči, kterou potřebujete. Šestka má vytvořit prostředí, kde se budete cítit bezpečně, kde si zacvičíte, vychutnáte kulturní program a konečně i místo, kde si budete moci v klidu nakoupit. Prostředí, které je důstojné.

 • Na Vítězném náměstí obnovíme provoz domova pro seniory s denním stacionářem. Na provozu budeme spolupracovat s církevními organizacemi.
 • Sociální služby budou na dosah. Zmodernizujeme a rozšíříme Pečovatelskou službu Prahy 6 o další služby a přesuneme ji do Šatovky v Šáreckém údolí.
 • Podpoříme aktivity směřující k zapojení sportujících a aktivních seniorů.
 • Nadále budeme podporovat cenově zvýhodněné vstupné na kulturní akce a do volnočasového areálu Petynka.
 • Zaměříme se na smysluplné využití veřejného prostoru. Parky doplníme o herní a sportovní prvky nejen pro seniory.
 • Zaměříme se na smysluplné využití prostoru na sídlištích, kde prostor doplníme o herní prvky pro seniory.

 

Podrobný program podle odvětví

Doprava

 

Městská hromadná doprava

 • Prosadíme prodloužení metra A na letiště se zastávkami na Bílé hoře, Dědině, Dlouhé míli a Letišti Václava Havla.
 • Připravíme a zahájíme realizaci nových tramvajových tratí:
  • Nádraží Podbaba – Sedlec, Suchdol, Výhledy;
  • Nádraží Podbaba – ZOO - sídl. Bohnice – Kobylisy;
  • Malovanka – Stadion Strahov.
 • Modernizace železniční trati Praha – Kladno podpoříme pouze s podmínkou podzemního řešení v obydlených lokalitách a výstavby P+R v Praze i Kladně.
 • Prosadíme zavedení expresních tunelbusů v trase Dejvice - Anděl a Dejvice - Prosek - Letňany, které budou využívat tunely Městského okruhu.

 

Individuální automobilová doprava

 • Po čtyřleté odmlce rozhýbeme výstavbu Pražského okruhu.
 • Zasadíme se o urychlenou přípravu parkovišť P+R na Dlouhé míli, v Suchdole a na Vypichu.
 • Dokončíme přípravu zahloubení Patočkovy ulice od křižovatky Malovanka ke Karlovarské ul.
 • Dohlédneme na dokončení obchvatu Vítězného náměstí Evropská – Svatovítská.
 • Provedeme analýzu proveditelnosti druhé části obchvatu Vítězného nám. Evropská – Podbabská.
 • Evropská, Patočkova bude osazena moderními technologiemi, které umožní plynulý provoz dopravy a sníží emisní a hlukovou zátěž pro rezidenty.
 • Propojíme Veleslavín a Petřiny obousměrnou komunikaci ve stopě ulice Veleslavínská.

 

Pěší

 • Zasadíme se o nový výstup (pasáž) z metra A Dejvická do Dejvické třídy.
 • Zasadíme se o stavbu lávky pro pěší z Podbaby do Troje.
 • Zahájíme přeměnu Dejvické ul. a auta pošleme pod zem a na povrchu vznikne živý bulvár.
 • Přisvětlíme další přechody pro chodce a s pomocí moderních technologií je učiníme bezpečnějšími.
 • Vyšlapané cesty trávou přeměníme na chodníčky (tam kde si cestu přirozeně zkracují).

 

 

Čistota a zeleň

 

 • Podle čistoty ulic a úpravy zeleně bezpečně poznáte, že jste na Praze 6. Zvýšíme standardy úklidu a péče o zeleň v ulicích.
 • Kontejnery na tříděný odpad už nebudou přetékat. Zavedeme chytrý monitoring a efektivní svozu odpadu.
 • Otevřená křižovatka škodí městu, a proto zazeleníme křižovatku Malovanka.
 • Budeme pokračovat v pozastavené revitalizaci parku Antonína Čermáka (Interbrigády).
 • Revitalizujeme aleje kolem ulic (např. ul. Na Pískách).

Územní rozvoj

 

 • Umožníme a podpoříme výstavbu nových bytů na Praze 6 ve vhodných lokalitách tak, aby byla finančně dostupná.
 • Jakákoliv výstavba bude řešena koncepčně včetně řešení potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti v dané lokalitě.
 • Podpoříme výstavbu centra Bořislavka ve stávajícím návrhu (tzv. krystaly) za podmínky, že zajistí mj. prodejnu potravin, která v okolí chybí.
 • Nepovolíme zastavit zeleň na severní hraně Evropské ulice nad Divokou Šárkou.
 • Obnovíme rekonstrukce chodníků tzv. Chodníkový program – oznámkujeme stav chodníků (1-5) a nejhorší začneme okamžitě opravovat.
 • Revitalizujeme areál skladu Ruzyně, kde vznikne nová čtvrť bytových domů s odpovídající občanskou vybaveností (škola, školka, dostupná lékařská péče i obchody).
 • Podpoříme oživení údolí Tiché Šárky ve shodě s místními a při zachování rázu lokality.
 • Dokončíme úpravy náměstí Na Santince.
 • Budeme prosazovat druhé napojeni Vokovic (zástavba bývalé Aritmy) a revitalizace mezi SK Aritma a Džbánem.
 • Podpoříme pouze takový Metropolitní plán, ve kterém bude pořizovatel akceptovat všechny zásadní připomínky MČ Prahy 6.
 • Rehabilitujeme památeční prostor Bitvy na Bílé hoře.

 

Bezpečnost

 

 • Prahu 6 udržíme na prvním místě v bezpečnosti v Praze, a proto budeme podporovat policii, městské strážníky a HZS.
 • Znovu zavedeme pravidlo, že budete znát svého okrskového strážníka, kterého budete moci kdykoliv kontaktovat.
 • Podpoříme modernizaci kamerového systému pouze za předpokladu, že nebude narušovat soukromí občanů.

 

Majetek

 

 • Budeme důsledně hospodařit s majetkem městské části, tak aby generoval prostředky na vzdělávání, kulturu a dalších základních funkcí městské části.
 • Podpoříme vznik komunitních a sousedských center ve vhodných nevyužitých nebytových prostorách Prahy 6 (např. Kalinův mlýn).
 • Nenecháme dále chátrat dlouhodobě nevyužívané objekty na Praze 6,
  • opravíme je, vrátíme je do života a zasadíme se o to, aby smysluplně sloužily občanům Prahy 6 (Dejvická 4, Šolínova, Šatovka, Nádraží Praha- Bubeneč).
  • Pokusíme se získat objekt Veleslavínského zámku za účelem využití v sociální a zdravotní oblasti.
  • Dohlédneme na soukromé vlastníky a stát, aby se staraly o objekty na území Prahy 6, tak aby nebyly nebezpečné pro své okolí a občany Prahy 6 (např. Strnadovo zahradnictví, Stará teplárna na ve Veleslavíně).
 • Podpoříme rozumnou přeměnu obchodního domu Billa Červený vrch a revitalizaci okolí. Po dobu stavby budeme trvat na zajištění dostupnosti prodeje potravin a dalšího spotřebního zboží.
 • Podpoříme zachování zahrádkářské osady Jenerálka a zapojíme ji do života Prahy 6.
 • Podpoříme soukromé podnikání a živnostníky – mj. snížíme ceny za zábor veřejného prostranství – předzahrádky, snížíme částku za 1 auto parkující na ZPS.

 

Radnice a rozpočet

 

 • Peníze budeme primárně investovat do oprav a budování škol, zdravotnických a sociálních zařízení, infrastruktury a oprav chodníků.
 • Budeme prosazovat efektivní a smysluplné hospodaření MČ založené na zdrojově vyrovnaném rozpočtu bez zadlužené budoucnosti městské části.
 • Zařídíme, aby si občané mohli zařídit většinu agendy z domova přes internet.
 • Stránky ÚMČ zpřehledníme a optimalizujeme pro různé platformy tak, aby jejich ovládání bylo intuitivní a splňovalo zásady dle současných standardů.
 • Obnovíme protikorupční balíček a transparentní hospodaření.

 

Kultura

 

 • Zachováme tradiční kulturní akce a oslavy svátků a podpoříme další obnovu tradic.
 • Rozšíříme oslavy z okolí Vítězného náměstí, ve spolupráci s místními živnostníky, do lokálních center našich čtvrtí.
 • Podpoříme činnost spolků, které pomáhají tvořit kulturní život naší městské části.
 • Podpoříme konání tradičních koncertů a malých hudebních festivalů.
 • Rozvineme spolupráci s církvemi zejména při pořádání kulturních a společenských akcí.
 • Budeme pokračovat s rozmisťováním uměleckých děl do veřejného prostoru v participativní spolupráci s občany a se zapojením soukromých subjektů například ve formě sponzoringu.
 • Nadále budeme pokračovat v tradici farmářských trhů na Vítězném náměstí a propojíme je s oslavami sezónních svátků.
 • Budeme rozvíjet spolupráci s uměleckými školami na území Prahy 6.
 • Podpoříme obnovu divadelního festivalu na Hanspaulce.
 • Budeme podporovat klubovou činnost kina Dlabačov.
 • Podpoříme vznik moderního kulturního a volnočasového portálu Prahy 6, který bude informovat veřejnost o kulturním a společenském životě moderními prostředky.
 • Akce podpoříme nejen formou finanční podpory, ale i převzetím záštity a snížením či odpuštěním poplatků za zábor ploch a jejich propagací.

 

Školství

 

 • Zavedeme elektronickou formu zápisů dětí do mateřských škol – již žádné fronty u zápisů.
 • Zvýšíme kapacity školek tak, aby bylo přijato každé tříleté dítě.
 • Zajistíme dostatečné kapacity škol pro spádové děti – už žádné losování.
 • Zvýšíme podporu výuky cizích jazyků již od 1. třídy a v mateřských školách. Deváťáci budou umět jazyky lépe než jinde vysokoškoláci. Standard dítěte ze Šestky bude minimálně na úrovni gymnazistů. Jazykové vzdělávání bude opět prioritou.
 • Pomůžeme vybavit školy moderními technologiemi a budeme pomáhat školám s jejich provozem a údržbou.
 • Získáme pro naše školy kvalitní učitele formou startovacího finančního příspěvku, profesního bytu a podpoříme mentoring ve spolupráci s řediteli škol.
 • Pro podporu škol využijeme všechny dostupné zdroje – školy a školky budeme podporovat v získávání prostředků z evropských fondů.
 • Budeme modernizovat budovy našich základní a mateřských škol s využitím moderních technologií například zavedením chytrého osvětlení či rekuperace vzduchu.
 • Nepřipustíme na žádné úrovni ovlivňování výuky politickými a ideologickými vlivy.

 

Sport a volný čas

 

 • Zaměříme se na smysluplné využití prostoru na sídlištích, kde prostor doplníme o herní prvky pro děti, hřiště a lavičky pro seniory a agility hřiště pro pejskaře.
 • Budeme podporovat všechny sportovní kluby a organizace, pracující s dětmi a mládeží z Prahy 6.
 • Podpoříme aktivity směřující k zapojení sportujících a aktivních seniorů.
 • Rozvineme spolupráci s FTVS a TJ Dukla Praha;
 • V našich parcích budeme rozšiřovat přirozená místa, umožňující sport v přírodě.
 • Rozšíříme grilovací místa v parcích s citlivým ohledem k okolní zástavbě.
 • Zachováme stávající areál volného času Ladronka a budeme dbát na to, aby jeho popularita neomezovala sousedící obyvatele.
 • Budeme podporovat údržbu a rozvoj Zimního stadionu Hvězda, který je jediný na Praze 6 a zasadíme se o rozšíření hodin, kdy je stadion přístupný veřejnosti.
 • Zasadíme se o zachování a rozvoj oblasti Džbánu jako místa pro oddych a odpočinek.

 

Sociální a zdravotnická problematika, senioři

 

 • Postavíme novou léčebnu dlouhodobě nemocných v Ruzyni, kde svěřený pozemek disponuje příslušnou kapacitou i budoucí dopravní obsluhou.
 • Zajistíme co nejdříve dostupné kapacity v zařízeních pro seniory.
 • Podpoříme projekty soukromých investorů ve spolupráci s městskou částí za účelem výstavby sociálního bydlení a startovacích bytů pro mladé rodiny (např. Rakovnická x Stochovská).
 • Zrekonstruujeme a zahájíme provoz trojdomí Šolínova jako zařízení kombinujícího služby domova pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných a hospicu. Na provozu budeme spolupracovat s církevními instutucemi.
 • Zmodernizujeme a rozšíříme Pečovatelskou službu Prahy 6 o další služby a přesuneme ji do Šatovky.