Události, komentáře: Zpráva o stavu EU
13. září 2017

Jan Zahradil: Události, komentáře: Zpráva o stavu EU

(ČT 24) Evropská unie má podle Jeana Clauda Junckera jedinečnou příležitost stát se silnější a jednotnější. Předseda Evropské komise v europarlamentu představil svou vizi, jak by mělo společenství vypadat po odchodu Velké Británie - tedy po roce 2019. Za stěžejní považuje například rozšíření eurozóny. Eurem mají platit všichni. Velká debata na úvod Událostí, komentářů ČT24, zúčastní se jí státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař, ze Štrasburku europoslanci Jan Zahradil (ODS) a Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

Celý rozhovor s Janem Zahradilem můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
V Událostech, komentářích Michaela Šojdrová, europoslankyně, Jan Zahradil, europoslanec. Oba zdravím. Dobrý večer.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Děkujeme, dobrý večer.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní Šojdrová, začal bych u vás. Dívá se Jean-Claude Juncker, podle toho, co dnes říkal, na Evropskou unii realisticky?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Já musím říct, že mě jeho projev překvapil, protože skutečně byl mnohem realističtější, než jsme byli svědky v minulosti. A myslím, že hlavně vnímá to, že je potřeba spojovat část východní s částí západní a více naslouchat občanům. To, že kladl důraz na bezpečnost, že Evropa má pomáhat a chránit, to je podle mě realistický přístup. Rovněž jeho důraz na způsob řešení migrační krize, který už nemá spočívat jen v kvótách, o těch vůbec nemluvil, ale spíše ve správné návratové politice, pak teprve může být Evropa solidární. To si myslím, že je realistický přístup a v mnoha dalších aspektech. Pro mě to byl návrat k realismu a sestoupení na zem.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Zahradile, stejná otázka.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Já jsem zástupcem opozice vůči panu Junckerovi, nehlasovali jsme pro něj, ani moje strana, ani moje politická skupina tady v Evropském parlamentu jako pro předsedu Evropské komise. On je představitelem takového toho federalistického směru, tedy volání po stále větší jednotě, stále větší europeizaci, posunování dalších pravomocí na evropskou úroveň. Dnes to opět bylo z toho jeho projevu cítit, volal tam po tom, aby všechny země vstoupily do bankovní unie, aby všechny země vstoupily do eurozóny. Vlastně se z toho úplně vytratila taková ta myšlenka vícerychlostní Evropské unie, kterou my naopak podporujeme, protože si myslíme, že je to jediná cesta do budoucnosti. Takže mě pan Juncker, na rozdíl tady od paní kolegyně Šojdrové, nepřekvapil, já jsem na podobné myšlenky od něj zvyklý, na něj zvyklý, ale bohužel musím říci, že žádný posun kupředu to podle mě nepředstavuje. Je to stále stará obehraná píseň o federální silné jednotné Evropě. Slyšeli jsme to tady už tisíckrát.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Víte, to, že to je ...

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Můžu reagovat?

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Chviličku, paní Šojdrová, prosím. To, že to je takhle, ještě přeci neznamená, že to není realistické. Já jsem se ptal, jestli to je realistický pohled, třeba i vám nevyhovující, zejména, když prohlášení vaší strany říká, že pan Juncker už si ty problémy aspoň uvědomuje, i když je řešit tedy neumí, zhušťuji vaše prohlášení. Tak není to nakonec realistický pohled?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Některé problémy si určitě uvědomuje. Vsadím se, že si uvědomil, že třeba kvóty na přerozdělování migrantů nejsou řešením. Určitě si také uvědomil, že problémem je ta dvojí kvalita, zejména potravin, což je věc, se kterou jsme se tady potýkali v posledních měsících a letech. Ale bohužel ty odpovědi, které pan Juncker nabídl na tyhle ty otázky, jsou pořád stejné a myslím, že to prostě není cesta, kterou by se Evropská unie měla vydat. Takže je to takové polovičaté. Na druhou stranu, abych mu úplně nekřivdil a aspoň něco z toho jeho projevu vyzvedl jako kladné, určitě se můžeme přihlásit k tomu, že Evropská unie má otevírat obchodní smlouvy se zbytkem světa, dobře bylo, že zaznělo, že se bude vyjednávat obchodní dohoda s Austrálií, s Novým Zélandem. To je pro Českou republiku důležité, protože my jsme malá ekonomika, závislá na obchodní výměně. Takže tady bych dal malé plus.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, paní Šojdrová, teď je tedy možnost na tu reakci, ale já ji podložím otázkou. Je to stále stejný Jean-Claude Juncker anebo přece jenom má jiná řešení, nahlíží na věc jinak?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Jako osoba je stejný, ale musím říct, že se posunul ve svém uvažování, v tom, jaké návrhy přináší. Když se vrátím k té eurozóně, on rozhodně nenutí Českou republiku k tomu, že musí přijmout euro, ale říká, že euro je důležité, že účast v eurozóně znamená plnou účast v Evropské unii a plné spolurozhodování. Dokonce zemím, které dosud třeba nemají splněné podmínky, na rozdíl od České republiky, tak nabízí pomoc, technickou i finanční. Myslím se, že to je taky jistý výraz realismu. Čili pro mě Jean-Claude Juncker dnes byl člověk, který přišel s konkrétní nabídkou.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Promiňte, paní europoslankyně, když takto vysoce postavený činitel řekne, že eurem by měli platit všichni, neznamená to jasné přesvědčení o tom, že se všichni musí podřídit a to euro přijmout, byť to není takto explicitně řečeno?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Já jsem přesvědčena o tom, že toto je v plné kompetenci a v rozhodnutí vlád a parlamentů těch členských zemí.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, to ano, já pátrám po tom, jestli pan Juncker není ten, který to chce nařizovat. Po tom pátrám svou otázkou.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
I kdyby chtěl, tak nemůže. Ale to jeho vyjádření je určitě důraz na to, že chceme-li společně postupovat, tak bychom měli uvažovat o té plné účasti. Já myslím, že to byl jasný výraz, vy to říkáte správně. Já jsem to brala jako zesílený důraz: Ano, my rozumíme vašim problémům, nabízíme vám podporu a vy zkuste být také více, teď to řeknu, sebevědomí a jít do toho s tím, že to zvládnete. Nebojte se mít více odvahy, mít více sebevědomí a jít společně, protože to, že tady funguje eurozóna, s většími, s menšími problémy, tak je důležité i pro Českou republiku. My z toho těžíme. Česká republika těží z toho, že je tady funkční eurozóna. To je mé přesvědčení.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Zahradile, když je tady ta nabídka té pomocné ruky, skutečně to nemůže být pro Česko výhodné být tou součástí obrovského trhu, mít jednotná pravidla a navíc ještě s pomocí, která nás do té eurozóny přivede?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Za prvé, my jsme součástí jednotného evropského trhu a jsme součástí tohoto trhu od momentu, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. To nemá nic společného s tím, zda jsme, nebo nejsme členy eurozóny. My svobodně, volně vyměňujeme zboží s ostatními zeměmi Evropské unie v rámci jednotného vnitřního trhu, bez cel, bez tarifů a bez obchodních překážek. Pokud jde...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, samozřejmě, tomu pochopitelně rozumím, přináší to kurzová deviza, nepřináší, která se dají pojistit, nedají pojistit ..., ale určitě víte, na co se ptám, prostě být, a já to řeknu jinak ...

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Já tomu rozumím.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Součástí toho tvrdého jádra Evropské unie, které může být do jisté míry totožné s eurozónou?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Ne, nemyslím si, že je pro Českou republiku dobré být součástí tvrdého jádra. To už je otázka politická a ideologická. Někdo si prostě přeje, aby Česká republika byla součástí nějakého, řekněme, eurostátu, který bude mít nejenom společnou měnu, ale také společné daně, společné sociální standardy, později třeba společnou penzijní politiku. My si to prostě nemyslíme. My si myslíme, že ty rozhodující nástroje, ekonomické nástroje především, by si měla každá národní vláda uchovat ve svých rukou. A já bych třeba od pana Junckera přivítal jako pokrok nebo jako určitý posun v jeho myšlení, kdyby třeba řekl právě opačnou věc o tom euru. Kdyby řekl, že euro je dobrovolnou měnou pro všechny země, které se ho chtějí dobrovolně zúčastnit, ale že to není povinná měna a že nepočítá s tím, že by všechny země Evropské unie se staly součástí eurozóny. To bych kvitoval s uznáním, to by bylo takové vyjádření té pružní vícerychlostní Evropy. Bohužel on nic takového neřekl, on řekl v podstatě pravý opak.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Poprosím oba dva ještě velice stručně. U paní Šojdrové bych zase začal. Většinové hlasování místo jednomyslného rozhodování v klíčových záležitostech, to také zaznělo. Názor, ano, ne a velice stručně proč, paní Šojdrová?

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Já se domnívám, že jde o podporu větší efektivnosti při rozhodování. Tady bych byla velmi opatrná, protože samozřejmě pro Českou republiku, pro země, které mají v některých věcech jiný názor, tohle to není úplně samozřejmé, že bychom to akceptovali. Byla bych v tomto opatrná. Já také říkám, že v tom, co zaznělo od pana předsedy komise, jsem neviděla vše zcela pozitivně. Jsou tam věci, s kterými souhlasím, nesouhlasím a zrovna tohle je něco, k čemu bych byla velmi rezervovaná.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pan Zahradil?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Já s tím nesouhlasím. Samozřejmě my jsme přece s většinovým hlasováním udělali svoji negativní zkušenost, byli jsme většinovým hlasováním přehlasováni v otázce těch kvót na přerozdělování migrantů. A jsou prostě věci, jsou oblasti, ve kterých musí platit právo veta a tudíž jednomyslnost. Je to například zahraniční politika, jsou to například daně, jsou to prostě klíčové atributy státní suverenity. Mezi ně třeba počítám i to, že stát má právo si rozhodnout, koho vpustí, nebo nevpustí na své území. To je právě ten důvod, proč se tak silně stavíme proti těm kvótám, čili s žádným rozšiřováním většinového hlasování, já bych nesouhlasil.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní poslankyně, pane poslanče, oběma díky za účast v Událostech komentářích a zdravím do Štrasburku. Na shledanou.

Michaela ŠOJDROVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:
Děkujeme za pozvání, na shledanou.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Díky, na shledanou.

 

Jan Zahradil
předseda ACRE
europoslanec
expert pro zahraničí

Více o autorovi