30. dubna 2024

Charakter vilových čtvrtí je třeba zachovat pro další generace

(Pětka) Reakce na otázku měsíce: Co si myslíte o výstavbě nových budov v klasických vilových čtvrtích?

Hodnotné vily mají být zachovány. Proto jsme v minulém volebním období po odborném zpracování podkladů podali žádost o rozšíření památkové zóny Smíchov. Ne všechny vily jsou však hodnotné, mohou být neopravitelné nebo třeba neodpovídají novodobým požadavkům na bydlení. V takovém případě má majitel právo památkově nechráněnou stavbu zbourat a postavit novou v souladu s územním plánem. Výklad pro stabilizovaná území je však nejednoznačný a developeři toho často zneužívají. Snaží se vily zbourat a namísto nich prosadit stavby bytových domů.

To pro nás bylo nepřijatelné, a proto jsme v minulém volebním období po zavedení pravidel pro posuzování investorských záměrů ve stabilizovaných územích MČ Praha 5 nechali zpracovat Strukturální plán MČ Praha 5. Ten ve své nejpodrobnější úrovni popisuje pro jednotlivá území parametry stávající výstavby (počet podlaží, zastavěnost pozemku, míru zeleně…) a určuje jejich cílový charakter. Na základě těchto dokumentů lze lokalitu ochránit, je však třeba s nimi umět pracovat. Pozitivním příkladem je zabránění megalomanské stavby Rezidence na Konvářce, kde jsme použili všechny dostupné prostředky včetně žaloby.

Mgr. Zdeněk Doležal, zastupitel

Mgr. Zdeněk Doležal

zastupitel MČ Praha 5
místopředseda ODS Praha 5

Štítky:
komentář