24. dubna 2024

Rozšíření památkové zóny Smíchov

Interpelace ze zastupitelstva městské části Praha 5 dne 16. 4. 2024 na radního městské části Praha 5 Ing. Štěpána Rattaye.

Vážený pane radní,

dne 22.8.2022 byl na 36. zasedání Rady MČ Prahy 5 pod číslem usnesení 36/975/2022 schválen rozsáhlý materiál “Rozšíření památkové zóny Smíchov” zpracovaný PhDr. Josefem Holečkem, historikem architektury a urbanizmu.

Tento materiál sloužil jako podklad pro podání podnětu na rozšíření památkové zóny Smíchov na Ministerstvo kultury ČR.

Minulé vedení městské části se rozhodlo aktivně zasadit o zachování původního rázu rezidenčních vilových čtvrtí na svém území a získat systémově správný nástroj, pomocí kterého by bylo možné usměrňovat stavební záměry a eliminovat nevhodné zásahy v daném území. Za takový nástroj považovalo existenci památkové zóny, neboť v památkové zóně posuzuje památková péče každý záměr ve vztahu k zachování hodnot zóny.

V památkové zóně nelze jednoduše zbourat stávající objekt. Každé bourání je posuzováno památkovou péčí ve vztahu k záměru nového objektu, který má zcela nebo částečně nahradit objekt původní. V územním nebo společném řízení je městská část účastníkem řízení a má zákonné možnosti, jak se k procesu vyjádřit a určitým způsobem tak kontrolovat rozvoj svého území. V minulých letech se řešilo hrozící zbourání Benešovy vily v ulici Nad Výšinkou, která je dnes těsně za hranicí památkové zóny.

Minulé vedení městské části se domnívalo, že právě rozšíření památkové zóny Smíchov by těmto nevratným zásahům zabránilo. Věřím, že i současné vedení městské části sdílí tento názor a rozšíření památkové zóny Smíchov jako systémového řešení má jeho plnou podporu.

Od vedení městské části ale nemáme žádné informace o stavu tohoto podnětu. Zpětně jsme se dozvěděli, že po více jak roce nečinnosti se minulý týden na radnici MČ Prahy 5 konalo jednání, kterého se účastnily i zástupkyně Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu. Bohužel o tomto jednání nebyl nikdo z opozice informován, natož k němu přizván. Osobně mne mrzí, že v záležitosti, která je apolitická a která svým předpokládaným rozsahem bude muset být řešena víc než jedno volební období, není zachována alespoň kontinuita v informovanosti.

Žádám Vás tedy o následující informace:

  1. V jaké fázi je nyní podnět “Rozšíření památkové zóny Smíchov” podaný Ministerstvu kultury v roce 2022?
  2. Má tento podnět podporu současného vedení radnice v celém rozsahu původního návrhu?
  3. O čem konkrétně se jednalo na schůzce minulý týden?
  4. Kdo toto jednání inicioval?
  5. Kdo se tohoto jednání účastnil?
  6. Jaké jsou konkrétní výstupy z této schůzky? Pokud byl pořízen zápis prosím o jeho zaslání.

7. Jaké byly Vaše konkrétní kroky v této záležitosti od nástupu do funkce radního s gescí památkové péče? Prosím doložit – mám na mysli např. písemnou komunikaci s Ministerstvem kultury a/nebo Národním památkovým ústavem atd.

Děkuji.

Kateřina Poláková

zastupitelka MČ Prahy 5

Kateřina Poláková

místopředsedkyně MS Košíře - Motol
členka zastupitelstva MČ Praha 5

Štítky:
komentář