19. června 2023

Soutok se má proměnit na území plné přírody

(Noviny Prahy 16) Vedení Prahy a Institut plánování a rozvoje hlavního města představily výsledky mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže o návrh příměstského parku Soutok. Jedná se o první konkrétní představu, jak by se mohla změnit krajina mezi soutokem Berounky s Vltavou a Černošicemi.

Pokud se naplní vize současného vedení hlavního města, ocitnou se za několik desítek let chodci a cyklisté po překonání radotínské lávky přes Berounku uprostřed nově vytvořené přírodní krajiny. Ačkoliv si Praha s nápadem na založení parku pohrává už dlouhou řadu let, až nyní její plány dostaly první reálnou podobu.

Záměr se týká území s rozlohou okolo 1300 hektarů, které se rozprostírá mezi soutokem řek v Lahovicích, pokračuje okolo Radotína, prochází Zbraslaví, Lipencemi a končí u lávky přes Berounku v Dolních Černošicích. Pro srovnání: park Stromovka zabírá plochu 95 hektarů, projekt Soutok pracuje s plochou téměř čtrnáctkrát větší.

„Potenciál projektu parku Soutok je obrovský, přikládáme mu velkou důležitost a má podporu nové rady hlavního města,“ řekla na konferenci k budoucímu parku, kterou pořádal Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, nová náměstkyně primátora Jana Komrsková. Park Soutok má metropoli pomoct při boji s klimatickou změnou, která souvisí s oteplováním planety.

Podobně rozlehlé parky si proto velká evropská města opečovávají s rostoucí důležitostí. „Kvůli změně klimatu využívá takové parky mnoho evropských měst, například Barcelona, Lyon nebo Milán. Přínosů je však ještě víc. Lidé z velkých měst díky parkům nemají potřebu cestovat svými auty daleko za přírodou a zůstávají i na víkendy ve svých obydlích,“ říká Teresa Pastorová z instituce Europarc Federation, která spolupracuje s příměstskými parky.

Cesta k návratu přírodní krajiny v okolí soutoku však nebude snadná. „Situaci sledujeme od prvních snah, které už jsou letité. Téměř před deseti lety jsme nechali zpracovat studii sportovně-rekreačního areálu Radotín táhnoucího se od Šárova kola směrem k soutoku Vltavy s Berounkou, který by zapadal do celého projektu. Parku samozřejmě fandíme, ale uvědomujeme si, že jeho zřízení nebude snadnou záležitostí,“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík.

Jeho slova potvrzuje šéf mezinárodní poroty, která vybírala vítězný návrh na možnou podobu parku na soutoku: „Problematických bodů je několik. Množství různých vlastníků pozemků a různé zájmy městských částí,“ uvedl na konferenci k představení vítězného projektu Michael Schwarze-Rodrian, který stál u zrodu německého Emscher Parku. Ten vznikl na bývalém průmyslovém území v Porúří.

Dnešní studie se tak časem může změnit na návod sloužící vlastníkům pozemků, jakým směrem mohou své území rozvíjet. V soukromých rukou různých majitelů je přes 85 procent plochy, kterou se krajinářsko-urbanistická soutěž zabývala.

Obrázky vítězného návrhu slibují moře více či méně divoké zeleně na velkém území. Za jak dlouho by se krajina za radotínskou lávkou mohla proměnit?

Podle účastníků konference, kterou Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) uspořádal, je to stále ještě běh na dlouhou trať. Optimističtější názory hovoří o několika desítkách let, než se park promění na místo se vzrostlými stromy a další zelení. To vše počítáno od doby, kdy by se opravdu začalo se zřizováním parku. I startovací výstřel je však ještě daleko.

„Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí Prahy a jedno středočeské město – Černošice. To znamená hodně aktérů se spoustou různých zájmů a záměrů. Proto bylo obzvláště potřeba, aby zadání soutěže vznikalo ve spolupráci se všemi dotčenými, což bude pokračovat i nyní,“ řekl ředitel IPR Ondřej Boháč.

Jeho slova o nutné spolupráci potvrzuje vedení radotínské radnice: „Architektonické studio, které v soutěži na návrh parku zvítězilo, nás během práce na projektu navštívilo a ptalo se na naše záměry na radotínské části území. Představili jsme jim náš zamýšlený sportovně-rekreační areál Radotín, jenž do svého projektu zakomponovali,“ říká radotínský místostarosta Miroslav Knotek. Architekti také vyslyšeli volání radotínské radnice po další lávce, která by Berounku mohla překlenout u Zděře – na konci Radotína směrem do Černošic. Více propojení usnadní pohyb návštěvníků parku a zvýší jeho atraktivitu.

Ještě na začátku června budou architekti sbírat připomínky ke svému vítěznému návrhu. Ten pak rozpracují do větších detailů. Vítězem soutěže mezi 13 přihlášenými účastníky z celého světa se stala skupina tří architektonických studií, která se věnují krajině a urbanismu. České architekty ze studia Norma doplnili jejich kolegové z katalánské části Španělska pracující pod značkou EMF a francouzští krajináři z firmy Pareto. Ve třech propojených studiích pracovalo na projektu soutoku půl roku asi 20 lidí.

VSTUPNÍ BOD RADOTÍN-JAHODÁRNA

Každá z městských částí, které stojí okolo budoucího příměstského parku na soutoku, by podle představ vítězných architektů získala svůj specifický vstupní bod. Radotínští obyvatelé by do parku vcházeli po loni dokončené lávce přes Berounku. Za ní by architekti rádi obnovili bývalou jahodárnu – nesloužila by však k pěstování sladkého ovoce, ale jako komunitní místo. Využila by tradiční zažité označení a mohla by obsahovat zázemí pro setkávání lidí a praktické ekologické vzdělávání.

Jahodárna by stála uprostřed nově vysázené zeleně. Architekti by také rádi upravili tok Berounky v tomto místě, který by mohl vedle hlavního proudu dostat menší ramena. Vzniklo by několik malých ostrovů se štěrkovými plážemi a pozvolným přístupem k řece. Jedna z přilehlých ploch by mohla sloužit jako lokalita pro venčení psů. Architekti slibují místa pro grilování a další atrakce. Plánují také chodník a cyklostezku mezi Radotínem a Zbraslaví.

Silnice směrem k lipenecké tržnici a golfovému hřišti by mohla zůstat zhruba na svém dnešním místě. Jezdil by po ní už nějakou dobu zvažovaný autobus městské hromadné dopravy, který by místo za radotínskou lávkou propojil se Zbraslaví, Lipencemi i s lávkou v Dolních Černošicích. Kromě zastávky by na druhé straně radotínské lávky vzniklo podle představ architektů přírodní parkoviště. Posloužilo by také k pořádání menších koncertů nebo jiných společenských akcí.

„Když jsme se s vítězným studiem Norma poprvé setkali, řekli jsme jim také o naší představě zřídit další cesty pro pěší i cyklisty podél druhého břehu Berounky. I tato představa se v první studii celého parku objevila,“ uvádí místostarosta Miroslav Knotek. Různé oddělené cesty pro chodce, samostatné stezky pro cyklisty a třeba i pro koně by se mohly táhnout celým parkem.

Vstupních bodů by se v parku Soutok mohlo objevit hned šest – kromě radotínského by taková pomyslná vstupní brána vyrostla také na Zbraslavi, v Lahovičkách, Černošicích nebo v Lipencích. Právě v Lipencích už kousek takového přírodního areálu mají – v okolí Lipanského potoka.

V centru celého území, v sousedství lipenecké tržnice, by mohl vyrůst centrální bod parku. Architekti v projektu uvažují o budově nazvané Dům soutoků. Ten by se stal základním rozcestníkem, sloužil by také jako technické zázemí a nabídnul by i vzdělávací programy například pro školy. Zaměřil by se na přírodu a na současné klimatické změny.

S tržnicí i golfovým hřištěm park počítá i nadále. „Majitelé těchto pozemků jsou k našim nápadům otevření, je zde velký potenciál rozvoje golfového hřiště přírodním směrem a také lipenecká tržnice by mohla fungovat v budoucnu v ještě větším souladu s okolní přírodou,“ říká Jana Moravcová, ředitelka vítězného studia Norma a leader mezinárodního mezioborového týmu. Ke golfovému hřišti už nyní patří několik vodních ploch, které se hodí do plánu bohaté biodiverzity parku.

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA

Berounka by nevytvořila jen pomyslnou hranici parku, stala by se také její významnou součástí. „Velmi kvalitní geomorfologický útvar říční nivy Berounky dává území na soutoku vysokou krajinnou a ekologickou kvalitu. Na rozdíl od Vltavy s jejími velkými přehradami si Berounka téměř zachovala svůj původní ráz,“ uvádí architekt Zdeněk Ent z IPRu, který projekt Soutok už několik let vede.

Radnice městských částí sousedících s Berounkou spolu s městem Praha se v nedávné době zasadily o změnu statusu řeky, aby nebyla časem splavná pro větší lodě. Bez tohoto důležitého kroku by snaha o proměnu území na soutoku nebyla možná. Poslanci řeku, mimo jiné na popud radotínské radnice, v rámci novelizace zákona o vnitrozemské plavbě ze seznamu splavných řek vyškrtli.

Na Berounce však hrozí velké záplavy. Úprava jejího okolí by podle architektů měla snížit následky velké vody. Řeka by získala lepší podmínky pro svůj přirozený rozliv v místech, kde neohrozí zástavbu bytů a rodinných domů. S vodou by si poradila lépe než lány polí, které dnes většinu území pokrývají. Nedaleko od černošické lávky, kde se dnes Berounka kroutí ve svém současném korytu, by tvůrci projektu rádi vytvořili řece možnost vracet se při záplavách do svého původního, přímějšího koryta. Mezi Černošicemi a Radotínem ji dnes doprovázejí částečně porosty připomínající lužní les. Ten by se měl podle představ krajinářsko-urbanistické studie rozšířit. Celý park by pak sehrál pozitivní roli při suchu a vysokých teplotách, kdy by jeho přirozená vlhkost ochlazovala okolí. Mezi Chuchlí a Radotínem by park byl hodně otevřený návštěvníkům, dále do Černošic už by začala převládat spíše samotná příroda.

Berounka a Vltava však patrně nebudou jedinými vodními prvky v parku Soutok. „Ředitelství vodních cest hledá místo pro přístav určený většímu množství lodí. Jednáme s nadřízeným ministerstvem dopravy o redukci takových podle nás až příliš velkých přístavních ploch,“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík.

Druhá vodní plocha by měla vzniknout na katastru Zbraslavi. V této lokalitě je dlouhodobě naplánovaná těžba štěrkopísků, která u některých lidí vyvolává nevoli. Jedná se o státem garantované výhradní báňské ložisko strategické suroviny. Tento stavební materiál se těží právě ve vodních tocích nebo v jejich sousedstvích. Řeky svým přirozeným působením dávají vzniknout štěrkopískovým ložiskům, která jsou důležitá pro stavebnictví. „Společnost Kámen Zbraslav získala už před časem všechna povolení k jejich těžbě. O parku s nimi komunikujeme a jsou ochotni po dokončení těžby území rekultivovat tak, aby zapadlo do koncepce různorodé a zdravé krajiny,“ říká Zdeněk Ent.

Samotná těžba má probíhat ve dvou etapách, první bude tříletá, druhá až desetiletá. Budoucí jezero s mokřady nezatracuje ani hydrolog David Pithart, který spolupracuje s IPRem: „Těžba štěrkopísku může přinést tomuto území nové hodnoty. Vzniknou jezera s přidanou hodnotou biodiverzity a nabídnou koupací možnosti.“

Vítězné uskupení EMF+NORMA+Pareto, které nyní bude svou vizi rozpracovávat do větších detailů, přišlo i s další vizí. Nové přírodní území by mohlo v budoucnu pokračovat podél řeky až k Berounu. Via Berounka – neboli regionální přírodní rekreační cesta – by se natáhla až na 52 kilometrů.

RADOTÍNSKÝ SPORTOVNĚREKREAČNÍ AREÁL

Od roku 2015 má radotínská radnice připravenou studii sportovně-rekreačního areálu vyplňující místo mezi dálničním Radotínským mostem a lokalitou Šárovo kolo. Stal by se součástí zamýšleného příměstského parku Soutok.

Jak pracovní název projektu napovídá, spojil by oddechové přírodní prostory se sportováním. Louky by doplnily písečné duny a mohl by zde vzniknout i divoký park s pastvou a pozorováním přírody. Projekt volnočasového areálu zahrnuje trasy pro inline bruslaře, cyklokrosaře, běžné cyklostezky i cesty pro pěší.

Nechybí ani parkovací prostory pro návštěvníky a plocha určená pro setkávání lidí, koncerty nebo pro stavbu dočasného cirkusu. „O realizaci takového projektu budeme jednat s vlastníky pozemků i s hlavním městem, které park na soutoku chystá a v minulých letech vykoupilo několik důležitých pozemků pod skleníky v areálu společnosti Brudra,“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík.

Autor: Petr Buček

Další informace o příměstském parku Soutok přinášejí internetové stránky www.ipr.cz pod odkazem Soutok.

Štítky:
komentář