ODS se vrátila na radnici MČ Praha-Zbraslav
21. listopadu 2022

David Macků: ODS se vrátila na radnici MČ Praha-Zbraslav

(ods.cz/os.praha5) V komunálních volbách 2022 jsme za Zbraslavi kandidovali s TOP 09, jako Společně pro Zbraslav (ODS, TOP 09). Na základě výsledků voleb se nám podařilo sestavit koalici s vítězným opozičním hnutím Nezávislá Zbraslav, s kterou nás pojila shoda v klíčových programových otázkách. Hnutí 100pro Zbraslav, které vládlo na Zbraslavi předešlé dvě volební období, se dostalo do opozice.

Do zastupitelstva naší městské části se kromě mě jako lídra kandidátky, dostal díky preferenčním hlasům také Karel Nedoma (ODS), ředitel místní základní umělecké školy. Jako místostarosta MČ Praha-Zbraslav mám v gesci sociální politiku, zdravotnictví, podporu podnikání a projekty Smart City. Na podrobném programové prohlášení naše koalice stále pracuje. Nicméně za naše priority považujeme:

1. Hospodárnost a rozpočtovou odpovědnost v dlouhodobém výhledu založenou na principu vyrovnaného či přebytkového hospodaření, využití dotačních titulů, úsilí o zajištění úspor výdajů, využití nástrojů elektronického managementu, soutěžního prostředí a veřejné kontroly.

2. Moderní a otevřenou správu MČ založenou na efektivních pracovních postupech, využití moderních technologií a řešení založených na konceptu tzv. chytrého města pro poskytování informací a služeb, principech otevřenosti a poskytování informací v uživatelsky přívětivé podobě pro všechny cílové skupiny spoluobčanů.

3. Efektivní správu majetku a realizaci investic založenou na odpovědném hospodařením s majetkem ve správě MČ, důslednou přípravou plánovaných investic s důrazem na celkové životní náklady investic opřené i o odborné a veřejné konzultace a posilování součinnosti s nájemníky.

4. Řešení v oblastech dopravy, bezpečnosti, životního prostředí, sociální politiky a využití veřejného prostoru založené na respektu k potřebám rezidentů MČ a firem působících na území MČ, s využitím spolupráce s okolními MČ a vyvíjení nezbytného tlaku směrem k orgánům Hl. m. Prahy při řešení otázek přesahujících kompetence městské části.

5. Udržitelný rozvoj v oblasti školství založený na těsné spolupráci úřadu a škol. Úřad by měl umožnit vedení školy, učitelům a zaměstnancům se v možné míře a primárně zaměřit na poskytování kvalitní pedagogické činnosti a jejího rozvoje.

6. Spolupráce s ostatními městskými částmi a obcemi v okolí MČ Praha-Zbraslav založené na vzájemném respektu, zvýšení kvality a rozsahu spolupráce s cílem dosáhnout vzájemné podpory a společném rozvoji oblasti soutoku Vltavy a Berounky, vzájemném infrastrukturním propojování i dosažení ekonomických přínosů plynoucích z dané spolupráce.

MUDr. David Macků
předseda MS ODS Zbraslav
místostarosta MČ Praha - Zbraslav

Více o autorovi

Štítky:
komentář