O co jsem usiloval v období od října 2018
24. září 2019

Michal Bednář: O co jsem usiloval v období od října 2018

V rámci komise pro kulturu a obnovu památek, jejímž jsem místopředsedou, jsem si sám sobě navrhl za stěžejní úkol a posléze byl členy komise k tomuto nominován, tj. pomoci opětovnému oživení usedlosti Bertramka spolu s obnovením komunikace se spolkem Mozartova obec.

V září 2018 jsem požádal o možnost se osobně sejít s ministrem kultury ČR Dr. Staňkem a návštěvu v Nosticově paláci jsme společně uskutečnili dne 23.10.2018 ve skupině zastupitelů MČ Praha 5 ( M. Bednář, bývalý starosta P. Richter a radní L. Herold) . Zde jsme věcně popsali stávající situaci nemovité kulturní památky Bertramka. Přiznali jsme společnou snahu o celkové zlepšení stavu a situace této dominanty a požádali jsme o změnu statutu na národní kulturní památku pro tento objekt se zdůvodněním positivity dopadu této změny pro budoucnost tohoto skvostu, situovaného na území MČ Prahy 5. Pan ministr Dr. Staněk s námi souhlasil a slíbil podporu našemu úsilí i na podkladě skutečnosti, že komise pro kulturu a obnovu památek MČ Praha 5 odeslala na ministerstvo kultury vypracovanou dokumentaci pro změnu statutu Betramky, schválenou radou MČ Praha 5 a následně plně podporovanou NPÚ Praha již v červnu r.2017

V lednu 2019 jsme se s radostí všichni dozvěděli, že Vláda ČR na doporučení ministra kultury odsouhlasila jednomyslně změnu statutu usedlosti Betramka z nemovité na národní kulturní památku.

Od této chvíle jsem se snažil navázat osobní komunikaci s vedením Mozartovy obce. Stav byl komplikován i mohutným znečištěním nanešeným odpadem za stodolou Bertramky bezdomovci s četnou přítomností krys.

Po telefonické komunikaci s předsedou Mozartovy obce p. Doc. Dr. T. Volkem, který potvrdil, že na dané znečištění opakovaně neúspěšně poukazují, jsem slíbil aktivně pomoci. Požádal jsem Hygienické oddělení hl.m.Prahy o provedení místního šetření daného prostoru při usedlosti Betramka. Dne 27.5.2019 jsme o tom informovali s radním Bc. L. Heroldem opět ministra kultury p. Dr. Staňka. Při místním šetření dne 26.6.2019 jsem osobně jednal s tajemnicí Mozartovy obce p. PhDr. Miladou Jonášovou za přítomnosti vedoucího odboru správy veřejného prostranství a zeleně Bc. J. Zemana a p. MUDr. J. Zelenkové z hygienického odd.Hl.m. Prahy. Místní šetření jsme provedli jak v prostoru za objektem stodoly v přilehlé zalesnělé parcele, tak i vlastního objektu Bertramky přítomnou hygieničkou p. Dr. Zelenkovou. Závěrem jsme si vzájemně slíbili společnou koordinaci při vyklízení odpadů.

K dnešnímu dni tak známe, tj. MČ Praha 5 - firmu, která deratizaci a vyklizení odpadů profesionálně provede na podkladě řádně proběhlé soutěže. Mozartova obec nám v příštím týdnu zpřístupní Bertramku a otevře její bránu, neboť deratizace a vyklizení odpadu je možné jen z přímo z vlastního prostoru usedlosti.

A po skončení této akce se opravdu těším, že společně zasedneme s vedením Mozartovy obce k jednomu stolu. Pevně věřím, že se domluvíme jak všichni můžeme pomoci veselejší budoucnosti národní kulturní památky usedlosti Betramka, tj. jak z hlediska stavebního stavu, tak i kulturního vyžití pro nás všechny občany.

Práce v kulturní komisi přináší, ale i další možnosti podpory kultury i stavu památek na MČ Praha 5. I letos jsme rozdělovali v dubnu opět navýšené finanční prostředky pro dotace v oblasti kultury a to jak pro podporu jednorázových akcí či systém celoročních aktivit. V oblasti obnovy památek byly finanční prostředky pro dotace v rámci rozpočtu opět navýšeny a byly uplatněny jak pro církevní, tak i významné objekty a to nejen nemovité kulturní památky v naší památkové zóně MČ Praha 5.

V sociální komisi se snažíme nadále podporovat přidělování sociálních bytů ve vlastnictví MČ Praha 5 nebo prodlužování daných nájemních smluv opravdu potřebným a stále korektním občanům, kteří jak z důvodu stávajícího zdravotního stavu nebo nepředvídatelných životních situací naši pomoc potřebují.

MUDr. Michal Bednář

MUDr. Michal Bednář

zastupitel MČ Praha 5
místopředseda komise pro kulturu a obnovu památek
místopředseda sociální komise

Více o autorovi