Územní plán Na Stárce se nezmění
2. května 2019

Zdeněk Doležal: Územní plán Na Stárce se nezmění

Bylo to náročné, ale stálo to za to. Územní plán SÚ HMP č. U 909/01 "Na Stárce" se měnit nebude. Na základě informace o zařazení podnětu na změnu územního plánu na program ZHMP jsem urychleně připravil a předložil Radě Městské části Praha 5 návrh na nesouhlasné usnesení ohledně změny územního plánu v lokalitě poblíž ulice Na Stárce na Cibulkách. V navrhované změně bylo navýšení koeficientu zástavby z C na D, což by znamenalo, že v dané lokalitě by mohlo dojít k výstavbě až pětipodlažních domů.

Hlavní důvodem pro vydání nesouhlasného usnesení se stal problém s dopravní obsluhou v izolovaném území, jelikož je přetížena už v současné době. Toto území Cibulek je totiž napojeno v severní části pouze ulicí Musílkovou na Plzeňskou a v jižní části je území napojené pouze omezeně na ulici Na pomezí. Kromě toho v jižní části jsou už v různých fázích řízení záměry staveb při ulicích Beníškové a Naskové, což dopravní přetíženost ještě zvýší. Další navyšování zástavby změnami územního plánu ve výše zmíněné lokalitě by ještě více zkomplikovalo dopravu v dané části Cibulek.

Dalším důvodem proti návrhu na změnu územního plánu je skutečnost, že západní část daného území se využívá v současné době jako sportoviště, kde se nachází tenisové kurty navazující na sportovní areál SK Uhelné sklady. Radnice dlouhodobě podporuje sport na naší městské části, a proto chce zachovat toto sportoviště. Z tohoto důvodu také MČ P5 plánuje zahájit jednání o případném vykoupení těchto pozemků.

Po předložení důvodové zprávy reflektující výše zmíněné argumenty k návrhu mého usnesení se Rada rozhodla podpořit můj návrh a vydala usnesení, ve kterém nesouhlasí s pořízením změny územního plánu v dané lokalitě. Dále se Rada na můj podnět rozhodla předat usnesení Rady Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

Návrh na změnu územního plánu se dostal na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy minulý čtvrtek. Především díky našemu nesouhlasnému stanovisku se podařilo přesvědčit zastupitele MHMP, aby zamítli navrhovanou změnu. Mám radost, že se nám podařilo dovést tuto snahu do zdárného konce a ke změně územního plánu nedošlo.

Mgr. Zdeněk Doležal

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
člen oblastní rady ODS Praha 5

Více o autorovi