Při zodpovědném přístupu může být projekt přínosem
18. dubna 2019

Zdeněk Doležal: Při zodpovědném přístupu může být projekt přínosem

(Pětka ) Odpověď na otázku: Jaký máte názor na připravovaný projekt Šemíkův břeh na Smíchově?

Projekt Šemíkův břeh může být přínosem pro danou lokalitu, je však nutný zodpovědný přístup městské části Praha 5, investorské společnosti Sebre a majitele pozemků SK Smíchov. Alfou a omegou celého projektu je náhrada sportoviště v dané lokalitě. Městská část i majitel pozemků SK Smíchov již deklarovali úmysl, že v případě změny územního plánu investují finanční prostředky od investora do nového sportoviště na Císařské louce. Je zde třeba vyvinout maximální úsilí, aby místo zchátralého uzavřeného sportoviště, nevhodně umístěného u Strakonické ulice, vzniklo veřejně přístupné sportoviště i sportoviště SK Smíchov v lepším prostředí.

Závazkem investora v uzavřeném memorandu s městskou částí je i revitalizace náplavky, která je dnes odříznuta od Smíchova oploceným areálem SK Smíchov a je značně zanedbaná. Revitalizace náplavky je zde důležitá i v širším kontextu pražských náplavek a jejich podélné prostupnosti. Za klíčové pak považuji vybudování lávky propojující náplavku s Císařskou loukou a jejich vzájemnou koexistenci. Samotný projekt výstavby je ve fázi podkladové studie pro změnu územního plánu. Pokud změna získá kladná stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí a dalších dotčených orgánů, projde veřejným projednáním a následně bude schválena, stane se studie podkladem pro jednání o konkrétní podobě projektu. Vzhledem ke Strakonické ulici je nutné zajistit kvalitní prostupnost a přístupy k vodě, živé partery, ale i kultivaci samotné ulice umístěním stromořadí a širokých chodníků. Důležitý bude i charakter veřejných prostranství a vybavenost mobiliářem.

Mgr. Zdeněk Doležal

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
člen oblastní rady ODS Praha 5

Více o autorovi