Vyjádření k výstavbě Sportovního areálu Lahovice
28. února 2019

Karel Hanzlík: Vyjádření k výstavbě Sportovního areálu Lahovice

(Aktuálně.cz) Je to relativně velký a ambiciózní plán, hlavně z hlediska investic.

Možné plusy pro městskou část vidím v tom, že vznikne areál, který bude potřebovat hodně obsluhujícího personálu, a tím vznikne potenciál pracovních míst. Za pozitivní věc bych také považoval kultivaci prostoru mezi Strakonickou ulicí a samotným areálem. Toto území je zanesené navážkami mimo jiné z tunelového komplexu Blanka, které vznikly kolem roku 2008 a které se nám zatím bohužel nepodařilo vyřešit. A do třetice kdyby opravdu něco takového vzniklo, dojde k zvýšení prestiže této městské části.

Jsme sportovně naladěná radnice a tyhle věci podporujeme. Ale zase tomu nejdeme úplně bezhlavě naproti. Úplný souhlas bychom tomu dali, až budeme mít zcela jasnou a konkrétní představu, jak to bude řešeno, zejména z pohledu dopravy. Ta se ale snad dá řešit tak, aby nedošlo k zatížení místních komunikací.

Co se týče možných překážek v realizaci, tak vidím hlavně možné technicko-projekční problémy z hlediska vyjadřovacích souhlasů. Především ten tubus vede nad frekventovanou železniční tratí a je to v ochranném pásmu frekventované dráhy. Tam vidím jeden zádrhel. Projektanti se tváří, že by to neměl být problém, že komunikují se SŽDC, ale já se domnívám, že to bude velmi složitá věc. Druhá věc jsou pozemky, které v současné chvíli nejsou v držení buďto hlavního města, nebo městských části. To by mohlo hrát roli z hlediska nějakého zdržení. 

Zdroj: https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/sal-ohlasy/r~c661d65c2ebd11e99182ac1f6b220ee8/v~sl:db3c840de93dcb7665d69cd93c0286fa/

Další informace: https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/zimni-sporty/nesahat-sal/r~7a6e4584150211e987d00cc47ab5f122/

Mgr. Karel Hanzlík

Mgr. Karel Hanzlík

starosta MČ Praha 16
I.místopředseda ODS Praha 5
zastupitel hl. m. Prahy

Více o autorovi