K výstavbě plavební komory na Praze 5
21. února 2019

Zdeněk Doležal: K výstavbě plavební komory na Praze 5

(Pětka ) Odpověď na otázku: Jak byste řešili problematiku záměru výstavby plavební komory?

Ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy musíme především začít řešit způsob, jak omezit emise lodní dopravy. Za MČ Prahy 5 jsme nechali zpracovat měření emisí lodních motorů v prostoru smíchovské komory a z výsledků je zřejmé, že škodlivé emise z lodní dopravy zde mnohonásobně převyšují emise kolon automobilů a kvalita ovzduší je zde horší než u frekventovaných silnic. Příčinou je příliš benevolentní legislativa, kdy pro lodní motory platí méně přísné emisní limity a emise nejsou předmětem pravidelných kontrol, ale i ničím neregulovaný vysoký počet lodí. Jsem přesvědčen, že s druhou plavební komorou by došlo k navýšení objemu lodní dopravy a tím k dalšímu zhoršení kvality ovzduší na Dětském ostrově a v blízkém okolí.

S druhou plavební komorou u Dětského ostrova stále zásadně nesouhlasím a za městskou část Praha 5 jsme podali námitky do řízení o povolení stavby. Dalším důvodem je poškození veřejného prostoru řeky mezi Štítkovským a Staroměstským jezem, v nejkrásnější části řeky mezi Národním divadlem a Petřínem. Toto území je velmi aktivně využívané pro volnočasové využití jak obyvatel MČ, tak i hlavního města a turistů. Jde o unikátní rekreační prostor na řece, který je třeba chránit a nedopustit, aby zde šlapadla a pramice nahradila viditelně kouřící vodní doprava.

V námitkách dále požadujeme odmítnutí Závazného stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru o vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. To považujeme za nedostatečné a nepřezkoumatelné s tím, že je třeba v řízení EIA znovu provést zjištění vlivu na životní prostředí, a to i s ohledem na provedené měření emisí.

Mgr. Zdeněk Doležal

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
člen oblastní rady ODS Praha 5

Více o autorovi