Ministerstvo zdravotnictví nesmí mít pravomoc na vypnutí celé ekonomiky
18. května 2020

Marek Benda: Ministerstvo zdravotnictví nesmí mít pravomoc na vypnutí celé ekonomiky

(www.ods.cz ) ​​​​​​​Marek Benda, předseda sněmovního ústavně právního výboru, považuje za nepřípustné, aby jeden ministr měl možnost vypnout celý segment ekonomiky. Dnes skončil nouzový stav a ministerstvo zdravotnictví i nadále zasahuje do občanských svobod.

„Pokládám za skandální, že skončil nouzový stav a řízení podle krizového zákona a Ministerstvo zdravotnictví s vědomím vlády jako celku nadále pokračuje v plošných zásazích do občanských svobod. Je nemyslitelné, aby jeden resort pod pláštíkem protiepidemilogických opatření měl pravomoc vypínat celé segmenty ekonomiky. Není přípustné, aby – byť jen na jeden týden – bylo možné nadále držet úplně uzavřená restaurační zařízení. Toto opatření MZ je ve zjevném rozporu jak s Ústavou ČR, tak s rozhodnutím městského soudu v Praze, které je pravomocné, přestože si vláda podala kasační stížnost. Opatření MZ mají sloužit k izolaci zdrojů nákazy a jejích nositelů, ne k plošnému uzavření všech stravovacích zařízení,“ uvedl Marek Benda, místopředseda poslaneckého klubu ODS.

Marek Benda

Marek Benda

místopředseda poslaneckého klubu PČR

Více o autorovi