8. března 2017

Praha 4 odmítá Koncepční studii ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí, Soudní

Tisková zpráva klubu ODS v Zastupitelstvu MČ Praha 4 ze dne 8.3.2017.

Na základě návrhu zastupitelů ODS Rada městské části Praha 4 vyjádřila dne 8.3.2017 zásadní nesouhlas s Koncepční studií ulic Táborská/Na Pankráci/Na Veselí/Soudní schválenou Radou Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 28.2. 2017bez zřetele na postoj Prahy 4 i přesto, že IPR , zpracovatel studie hlavního města Prahy, věděl o nesouhlasném postoji  významného počtu obyvatel řešené oblasti i o zásadních připomínkách členů Rady MČ Praha 4 :

· Rada MČ Prahy 4 odmítá svedení individuální automobilové dopravy do jednoho pruhu na tramvajový pás, protože tím bude zrušena preference MHD a došlo by k podstatnému zpomalení dopravy se všemi negativními důsledky – tvoření front, zhoršený průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, rozlití dopravy do přilehlých čistě obytných ulic

· Odmítá rušení stávajících parkovacích stání bez adekvátní náhrady.  Studie sice uvádí, že ve výsledném součtu parkovací místa přibudou, to je ale zavádějící, jelikož právě kolem náměstí Generála Kutlvašra ubyde skoro 70 míst.

· Požaduje  nové posouzení a přepracování již schválené studie nezávislými odborníky v oboru dopravního inženýrství a životního prostředí a následné projednání upraveného návrhu s orgány městské části Praha 4 a občany.

 

Klub ODS v Zastupitelstvu MČ Praha 4

Štítky:
tisková zpráva