22. března 2016

Prosadili jsme usnesení, která vládu zavazují k odpovědnému řešení migrační krize

Na dnešní schůzi Sněmovny k migrační krizi občanští demokraté prosadili několik usnesení, která zavazují vládu k zodpovědnému jednání.

„Za podstatné považuji zejména: odmítnutí dohody členských zemí EU o zrušení vízového režimu pro turecké občany. Zásadní je i důraz na prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí EU pokud jde o ochranu vnějších hranic. Také mě těší, že Poslanecká sněmovna podpořila náš názor, že ty státy EU, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranice schengenského prostoru, by měly tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost všech občanů zemí Evropské unie,“ říká poslankyně Miroslava Němcová.

Miroslava Němcová

1. místopředsedkyně strany
předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR