Vzpomínka na Jaroslavu Janderovou
23. ledna 2021

Miroslava Němcová: Vzpomínka na Jaroslavu Janderovou

(www.ods.cz)

Paní doktorku Jaroslavu Janderovou jsem obdivovala. Přímá, chytrá, aktivní, vytrvalá. Naposled mi nabídla pomoc před pár měsíci během mé senátní kampaně. Byl mi blízký její rozhodný protikomunistický postoj i její odhodlání nasadit pro obnovu naší společnosti všechny své síly.
S velkým zármutkem jsem přijala zprávu o její smrti. Soucítím s jejími nejbližšími a jsem vděčna za to, že jsem se s ní poznala. Děkuji za mnohou pomoc. Vzpomínku na paní doktorku Janderovou ponesu ve svém srdci, bude mi stálou inspirací.