Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Michael Pánek

předseda oblastního sdružení

Roman Jandík

místopředseda oblastního sdružení

Marek Černoch

člen oblastní rady

Ilona Chrtová

členka oblastní rady

Petr Kaplan

člen oblastní rady

Jan Klusáček

člen oblastní rady

Petr Lang

člen oblastní rady

Luboš Langer

člen oblastní rady

Tomáš Šalamon

člen oblastní rady

Hana Šiplerová

členka oblastní rady

Tomáš Vaněk

člen oblastní rady