Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS.

Ilona Chrtová

krajská zastupitelka

Michael Pánek

krajský zastupitel