Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Bauer

předseda oblastního sdružení

Václav Filištein

místopředseda oblastního sdružení

Martin Paštika

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Vejvoda

místopředseda oblastního sdružení

Čeněk Adamec

člen oblastní rady

Vladimír Brom

člen oblastní rady

Jiří Cais

člen oblastní rady

Michal Gabauer

člen oblastní rady

Jan Kuliš

člen oblastní rady

Petr Lazar

člen oblastní rady

Michal Marek

člen oblastní rady

Ladislav Přívozník

člen oblastní rady

Rudolf Starý

člen oblastní rady