Ing. Václav Filištein

místopředseda oblastního sdružení
zastupitel města
předseda regionální rozhodčí komise
předseda místního sdružení