Mgr. Lukáš Hegner

místopředseda oblastního sdružení
člen rozhodčí komise
zastupitel statutárního města
předseda místního sdružení

Mohylová 1139/55
312 00  Plzeň