Ing. Jan Litomiský

člen rozhodčí komise
člen místního sdružení

Životopis

Narodil jsem se 19. srpna 1943 v Praze. Po absolvování Vysoké školy zemědělské jsem pracoval jako agronom  JZD ve Vyskytné u Pelhřimova a v Dolní Cerekvi u Jihlavy.

V roce 1977 jsem podepsal Prohlášení Charty 77 a od roku 1978 jsem působil ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Tato činnost byla kvalifikována jako „podvracení republiky“ a byl jsem za ni v letech 1981–1984 vězněn; poté po dobu dalších dvou let podroben ochrannému dohledu. Po návratu z vězení jsem pracoval jako lesní dělník a topič.

V roce 1987 jsem se stal jedním z mluvčích Charty 77.

Na začátku roku 1990 jsem se stal na návrh Občanského fóra posledním předsedou MěNV v Pelhřimově.

V letech 1990–1996 jsem byl poslancem České národní rady a Parlamentu České republiky za Křesťanskodemokratickou stranu, po sloučení pak za ODS.

V zákonodárném sboru jsem se věnoval zejména obnově samostatné obecní samosprávy a podílel se na přípravě Ústavy České republiky.

Do roku 2006 jsem pracoval jako úředník referátu státní sociální podpory v Pelhřimově.

V letech 2006–2010 jsem byl zmocněncem vlády České republiky pro lidská práva. Nyní jsem v důchodu.

S manželkou žiji ve Vyskytné u Pelhřimova v domě zděděném po prarodičích. Máme dvě dospělé děti, Lucii a Vojtěcha, a vnučku Anežku, se kterou si užíváme hodně radosti a zábavy.

Jako koníčkům se věnuji pěstování lesa, historii a teologii.  Z němčiny jsem přeložil spis Martina Luthera „O světské vrchnosti“.