Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Podhráský

předseda oblastního sdružení

Karel Kratochvíl

místopředseda oblastního sdružení

Milan Šmíd

místopředseda oblastního sdružení

Filip Hron

člen oblastní rady

Václav Klátil

člen oblastní rady

Jan Litomiský

člen oblastní rady

Jiří Maryška

člen oblastní rady

Petr Razima

člen oblastní rady

Jiří Šašek

člen oblastní rady