Ing. Pavel Svoboda, Ph.D.

Povolání: vedoucí technického střediska laboratoří VVCD, DFJP Univerzita Pardubice
*1965

Politická příslušnost: ODS