27. října 2022

Zastropování cen energií výrazně pomůže i českému sportu

Zastropování cen energií výrazně pomůže i českému sportu

Na koho ze sportovního prostředí se zastropování cen energií vztahuje

V materiálu jsou uvedeny jen ty kategorie odběratelů, na něž se podle platného a účinného nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, vztahuje zastropování cen energií, které mají relevanci pro sportovní prostředí

1. Všichni odběratelé připojení k distribuční soustavě elektřiny na hladině nízkého napětí (bez ohledu na spotřebu) nebo k distribuční soustavě plynu v kategorii maloodběratel (do 630 MWh/rok)

Naprostá většina sportovních organizací (malých a středních sportovních svazů, sportovních klubů, tělovýchovných jednot apod.) bez energeticky náročné sportovní infrastruktury

2. Všichni odběratelé připojení k distribuční soustavě elektřiny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí (bez ohledu na spotřebu) nebo k distribuční soustavě plynu v kategorii střední odběratel nebo velkoodběratel (nad 630 MWh/rok bez horního stropu), kteří jsou veřejnými zadavateli zařazení v RES pod kód 13000 (zejména organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace)

Provozovatelé energeticky náročné sportovní infrastruktury z řad organizačních složek státu (např. resortní sportovní centra ministerstev), krajů a obcí, či jejich příspěvkových organizací (např. sportoviště ve vlastnictví municipalit)

3. Všichni odběratelé připojení k distribuční soustavě elektřiny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí (bez ohledu na spotřebu) nebo k distribuční soustavě plynu v kategorii střední odběratel nebo velkoodběratel (nad 630 MWh/rok bez horního stropu), kteří jsou školou, školským zařízením nebo vysokou školou

Provozovatelé energeticky náročné sportovní infrastruktury z řad škol, školských zařízení nebo vysokých škol (např. sportoviště ve vlastnictví základních škol, středních škol nebo vysokých škol)

4. Všichni odběratelé připojení k distribuční soustavě elektřiny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí nebo k distribuční soustavě plynu v kategorii střední odběratel (630 – 4200 MWh/rok), kteří jsou malým nebo středním podnikatelem (méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR) – zastropování se vztahuje na spotřebu do 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny nebo plynu v odběrném místě za posledních 5 let

Provozovatelé energeticky náročné sportovní infrastruktury z řad profesionálních sportovních organizací, pro které je sport podnikáním (např. sportoviště ve vlastnictví profesionálních sportovních klubů), pokud splňují EU-definici malého nebo středního podnikatele

Od kdy a jak dlouho bude zastropování cen energií sportovnímu prostředí pomáhat

Zastropování cen bude platit nejméně po celý rok 2023 a projeví se již od listopadu 2022, neboť dodavatelé energií jsou povinni do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh.

Jaké jsou nejvyšší dovolené ceny energií po dobu jejich zastropování

Nejvyšší dovolená cena za dodávku elektřiny → 5 Kč/KWh bez DPH, tedy 6,05/KWh s DPH + nejvyšší stálý měsíční plat za dodávku elektřiny 130 Kč/odběrné místo za měsíc

Nejvyšší dovolená cena za dodávku plynu → 2,50 Kč/KWh bez DPH, tedy 3,025/KWh s DPH + nejvyšší stálý měsíční plat za dodávku plynu 130 Kč/odběrné místo za měsíc

Mohou v rámci sportovního prostředí existovat nějaké „gapy“, na které se zastropování cen energií nevztahuje

Již stávající platné a účinné nařízení vlády o zastropování cen elektřiny a plynu pokrývá ohromnou, pravděpodobně naprosto většinovou, část sportovního prostředí (viz skupiny popsané výše). Ale samozřejmě mohou existovat výjimky (např. provozovatelé energeticky náročné sportovní infrastruktury připojení k odběru elektřiny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí nebo k odběru plynu v kategorii středního odběratele, kteří nesplňují EU-definici malého nebo středního podnikatele apod.), na které zastropování cen energií v současné verzi nedopadá. O odstranění případných „gapů“ v rozsahu působnosti zastropování cen energií vláda aktivně a odpovědně jedná a v blízké budoucnosti není vyloučena aktualizace nařízení vlády o další, rozumně a relevantně odůvodněné, kategorie odběratelů energií.

Konkrétní skutečné příklady, kolik zastropování cen energií sportovnímu prostředí ušetří

V příkladech je počítáno s tzv. neregulovanou složkou ceny (s cenou placenou dodavateli energií); v příkladech není počítáno s regulovanými složkami ceny placenými distributorovi a státu. V příkladech je počítáno s nezastropovanou cenou elektřiny 10.257,- Kč za MWh (13. 10. 2022; cena ročního dlouhodobého kontraktu na komoditní burze Power Exchange Central Europe, a. s.). V příkladech je počítáno s nezastropovanou cenou plynu 4.029,- Kč za MWh (13. 10. 2022; cena ročního dlouhodobého kontraktu na komoditní burze Power Exchange Central Europe, a. s.)

Hokejový stadion v Jihlavě (v provozu a v užívání HC Dukla Jihlava)spotřeba elektrické energie cca 1100 MWh ročně, spotřeba plynu cca 1100 MWh ročně – vejde se do režimu zastropování cen energií do 80 % spotřeby dle bodu 4. výše (podle veřejně dostupných ekonomických údajů ve Sbírce listin obchodního rejstříku je předpoklad, že profesionální klub HC Dukla Jihlava spadá do kategorie malého nebo středního podnikatele)

Cena elektřiny bez zastropování – 11.282.700,- Kč

Cena elektřiny se zastropováním – 6.656.540,- Kč

Roční úspora v ceně elektřiny díky zastropování (fakticky pomoc od státu) – 4.626.160,- Kč

Cena plynu bez zastropování – 4.431.900,- Kč

Cena plynu se zastropováním – 3.086.380,- Kč

Roční úspora v ceně plynu díky zastropování (fakticky pomoc od státu) – 1.345.520,- Kč

Celková roční úspora v cenách energií díky zastropování – 5.971.680,- Kč

Sportovní hala ve Svitavách (ve vlastnictví města) – spotřeba elektrické energie cca 100 MWh ročně, spotřeba plynu cca 400 MWh ročně – vejde se do režimu zastropování cen energií dle bodu 2. výše (obec)

Cena elektřiny bez zastropování – 1.025.700,- Kč

Cena elektřiny se zastropováním – 500.000,- Kč

Roční úspora v ceně elektřiny díky zastropování (fakticky pomoc od státu) – 525.700,- Kč

Cena plynu bez zastropování – 1.611.600,- Kč

Cena plynu se zastropováním – 1.000.000,- Kč

Roční úspora v ceně plynu díky zastropování (fakticky pomoc od státu) – 611.600,- Kč

Celková roční úspora v cenách energií díky zastropování – 1.137.300,- Kč

Karel Haas

poslanec PČR
člen Zastupitelstva města Pardubic