Ing. Karel Dufek

člen oblastní rady
člen místního sdružení