Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jakub Unucka

předseda oblastního sdružení

Václav Dobrozemský

1. místopředseda oblastního sdružení

Lukáš Kresta

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Adamec

člen oblastní rady

Karel Bednařík

člen oblastní rady

Karel Dufek

člen oblastní rady

Jakub Kotala

člen oblastní rady

Aleš Langer

člen oblastní rady

Martina Loskotová

členka oblastní rady

Jana Machová

členka oblastní rady

Václav Němec

člen oblastní rady

Jana Povalová

členka oblastní rady

Dan Šmajstrla

člen oblastní rady

Petr Venský

člen oblastní rady

Filip Wilczek

člen oblastní rady