Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jakub Janda

předseda oblastního sdružení

Václav Dobrozemský

1. místopředseda oblastního sdružení

Jana Machová

místopředsedkyně oblastního sdružení

Jiří Adamec

člen oblastní rady

Karel Bednařík

člen oblastní rady

Dalibor Blažek

člen oblastní rady

Jakub Kotala

člen oblastní rady

Lukáš Kresta

člen oblastní rady

Lukáš Lyčka

člen oblastní rady

David Mořkovský

člen oblastní rady

Jana Povalová

členka oblastní rady

Dan Šmajstrla

člen oblastní rady

Petr Venský

člen oblastní rady