Milan Libich

Povolání: zbrojíř, puškař
*1976

Politická příslušnost: ODS