Ing. Zdeněk Friml

Povolání: strojní inženýr v důchodu
*1934

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Ing. Zdeněk Friml - kandidát č. 18 za ODS a nestraníky Jaroměř

Jaroměřský rodák, žil do roku 1938 v Trutnově, odkud byl s ostatními Čechy Němci vyhnán. Strávil zbytek života v Jaroměři s výjimkou pražských studií v oboru výstavby energetických zdrojů. Pracoval však v kožedělném průmyslu, nejprve v ZAZ Jaroměř a následně ve Výzkumném a vývojovém ústavu kožené galanterie v Hradci Králové. V roce 1989 začal podnikat, nejprve jako fyzická osoba, dále jako spolumajitel firmy TERMOESTABLRS Bohemia s.r.o. se zahraniční účastí a po likvidaci této firmy pracoval ve vedení firmy ODES s.r.o. Jaroměř. V současné době spolupracuje jako externí odborník ve firmě DEOS Technology s.r.o.

V roce 1967 vstoupil do KSČ s idealistickou představou o možnosti změny, v roce 1971 byl pro nesouhlas s okupací vyloučen s odpovídajícími následky. V roce 1989 zajišťoval se zvukovou aparaturou všechny akce OF, přebíral za OF vedení města a byl za tuto organizaci kooptován do původního zastupitelstva. V zastupitelstvu pak pracoval po několik volebních období. Do ODS vstoupil ihned po jejím založení, pracoval v různých funkcích a nyní je členem ODS Jaroměř.

Provozuje aktivní stáří a mimo předchozí činnosti se věnuje venčení psa boxera, jízdě na kole a pěší turistice vše v rámci zdravotních možností.

Naši předkové spravovali město Jaroměř zodpovědně a úspěšně a je naší povinností v této činnosti pokračovat stejným způsobem.