MUDr. Josef Karas

místostarosta obce
místopředseda místního sdružení