Pavel Barák

místostarosta města
předseda místního sdružení

náměstí Republiky 13
435 11  Lom
Česká republika