Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Marcel Kollmann

předseda oblastního sdružení

Zdeněk Kutner

1. místopředseda oblastního sdružení

Richard Hájek

místopředseda oblastního sdružení

Radek Reindl

místopředseda oblastního sdružení

Petr Dočkal

člen oblastní rady

Petr Jindřich

člen oblastní rady

Václav Trylč

člen oblastní rady

František Vágner

člen oblastní rady

Jan Vaic

člen oblastní rady