Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Marcel Kollmann

předseda oblastního sdružení

Zdeněk Kutner

1. místopředseda oblastního sdružení

Radek Reindl

místopředseda oblastního sdružení

Jan Bernášek

člen oblastní rady

Petr Dočkal

člen oblastní rady

Jan Kerner

člen oblastní rady

Václav Panovský

člen oblastní rady

Jan Vaic

člen oblastní rady