Vodní doprava nám přinese více pozitiv než negativ
18. března 2013

Jiří Šulc: Vodní doprava nám přinese více pozitiv než negativ

Osm let jsem byl hejtmanem Ústeckého kraje. Osm let jsem řešil problémy s nedostavěnou dálnicí D8, silnicemi přetíženými kamiony a rostoucí nezaměstnaností. Osm let jsem se zastával výstavby děčínského plavebního stupně. Ostatně těmito problémy se zabývám dodnes z pozice poslance Parlamentu ČR.

Jsem jednoznačně přesvědčen, že výstavba Plavebního stupně Děčín a s ním spojené oživení vodní dopravy v České republice přinese více pozitiv, než negativ. Často slyším, jak výstavbou toho či onoho bude nenávratně poškozena příroda. Přírodu mám rád a určitě bych jí nechtěl ničit. Musíme si ale uvědomit, že člověk je součástí přírody, a proto ji odjakživa ovlivňoval. Vývoj nelze zastavit, a tak je na nás, abychom našli „zlatou střední cestu“, která nám umožní minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí. I proto jsem zastáncem vybudování děčínského jezu. Možná, že tato stavba lokálně negativně ovlivní přírodu, ostatně to se děje při jakékoliv výstavbě, ale z globálního pohledu pozitivní vlivy jasně převažují. Zlepšení podmínek pro plavbu totiž umožní větší využití vodní dopravy. V oblasti nákladní dopravy to povede ke snížení zatížení silnic kamiony a tím ke snížení hlukové a emisní zátěže v okolí těchto silnic a zvýšení bezpečnosti zejména v obcích, kterými dnes projíždí tisíce nákladních automobilů. Zanedbatelný nebude ani přínos vodní elektrárny, která vyrobí tolik čisté energie, kolik spotřebuje polovina obyvatel města Děčína. Nesmíme ale zapomenout také na další pozitivní vlivy. Osobní lodní doprava přivede do našeho krásného regionu nové turisty. Rozvoj turistického ruchu přinese poptávku po nových službách. Dojde k oživení loďařského průmyslu, který má v našem regionu bohatou minulost. To vše přinese nová pracovní místa. Ústecký kraj tak má šanci na vyšší prosperitu a konec konců i na zisk větších prostředků, které bude moci investovat do ochrany přírody a zlepšení životního prostředí. Ve výsledku tedy na tom bude lépe jak člověk, tak i příroda. To, že nejde jen o Ústecký kraj, dokládá i zájem ostatních navazujících regionů. I pro ně je úzké místo v Děčíně limitujícím prvkem, i oni si zaslouží možnost využít odlehčení silnic od těžké nákladní přepravy a dalších pozitiv plynoucích z funkční vodní dopravy. Věřím, že Ředitelství vodních cest ČR bude v příštích letech v tomto směru úspěšnější, než doposud.

Ing. Jiří Šulc

Ing. Jiří Šulc

člen regionální rady
poslanec PČR

Více o autorovi