Sociální systém: české „hořké“ kapky

2. srpna 2023
Sociální systém: české „hořké“ kapky

(www.ods.cz/ustecky)

Myslím, že celospolečenská solidarita zažívá určitý otřes, který je spojován s existencí relativně štědrého sociálního státu. Takže co lidi ve vztahu k sociálním dávkám nejvíce štve?

Pracovat se musí vyplatit, resp. nesmí se vyplatit nepracovat. Dokonce i v sousedním Německu si lidé stěžují na to, že rozdíly mezi občanským příjmem (obdoba našich sociálních dávek) a příjmy ze zaměstnání jsou zejména v případě rodin s více dětmi příliš malé. Vyplácí se tak nepracovat. U nás navíc dochází k častému zneužívání systému sociálních dávek. Jejich příjemci si pravidelně přivydělávají ve formě vedlejšího nezdaněného příjmu. Odpovědnost za dluhy nemají žádnou. Náklady na bydlení za ně platí stát mnohdy v nepřiměřené výši.

Zisky plynoucí z obchodu s chudobou jsou příčinou migrace sociálně slabých a vzniku sociálně vyloučených lokalit. Základní příčinou obchodu s chudobou je špatně nastavený systém sociálních dávek. Vlastník byt pronajme nájemci, který se ocitl v bytové a sociální nouzi. Ten má automaticky nárok na maximální výši příspěvku na bydlení. V praxi se ukazuje, že náklady na bydlení v místě a čase obvyklé a při daném technickém stavu bytu mnohdy netvoří ani ½ tohoto příspěvku. Druhá polovina je zisk obchodu s chudobou. To je příčina migrace sociálně slabých do některých krajů a vzniku sociálně vyloučených lokalit.

Co by mělo pomoci?

  • Zákon o dostupném bydlení, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj s účinností od 1.1.2025.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelizaci příslušných zákonů (zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o státní sociální podpoře).
  • Nad některými ustanoveními zákona jsem já jako poslanec za Ústecký kraj spolu s ostatními kolegy spolupracoval. Návrh je zaměřen proti zneužívání dávek a obecně stanoví přísnější následky jejich zneužití. Novela pomůže v boji s obchodem s chudobou, zejména prostřednictvím stanovení jasných minimálních kritérií pro základní standard bydlení.
  • Metodika sjednocení postupu při určení v místě obvyklého nájemného existuje, důležitý bude výsledek – cenová mapa.
Ing. Libor Turek, Ph.D.

poslanec PČR
předseda oblastního sdružení
člen regionální rady