2. června 2020

Právní stanovisko k problematice družstevního bydlení a převodu jednotek

Člen Rady SML Petr Židek zajistil vyhotovení právního stanoviska k problému převodu bytů do vlastnictví, o kterém byla liberecká veřejnost několikrát informována.

Již dříve jsme vás informovali o postoji liberecké ODS zde: 

Tiskové prohlášení Zastupitelského klubu a Místní rady ODS Liberec: Zastupitelský klub a Místní rada ODS Liberec přijaly usnesení k postupu ve věci převedení spoluvlastnických podílů k bytům vybudovaných v rámci programu rozvoje bydlení za spoluúčasti města Liberec.

Nyní přinášíme celý text právního stanoviska:

Právní stanovisko k problematice družstevního bydlení a převodu jednotek