Předseda ODS k EET ve Sněmovně: Cokoli děláte proti malým podnikatelům a živnostníkům, děláte proti budoucí prosperitě země

11. července 2015
Předseda ODS k EET ve Sněmovně: Cokoli děláte proti malým podnikatelům a živnostníkům, děláte proti budoucí prosperitě země

Chtěl bych do šesti základních bodů shrnout základní výhrady, které má ODS proti elektronické evidenci tržeb. Na základě čísel, faktů i chorvatské zkušenosti budu hovořit o tom, proč je tento systém nebezpečný, proč nepomáhá lepšímu výběru daní, narovnání podnikatelského prostředí a proč je jen součástí soustředěného útoku vlády Bohuslava Sobotky na živnostníky, podnikatele a všechny pracovité občany.


1)    Systém je zbytečný 

Nikdo nepochybuje o tom, že výběr daní je jednou ze základních úloh státu a stát by měl hledat řešení, jak daně vybírat. Nakonec občané si platí ze svých daní stát i proto, aby daně správným způsobem vybíral. V tomto případě ale nejde o lepší výběr daní ze strany státu, ale jde o přenášení této povinnosti, této úlohy státu na podnikatele, aby za svoje vlastní peníze sami sebe kontrolovali. To je naprosto špatná koncepce výběru daní.

Systém je disproporčně zacílen jen na malou část daňových úniků. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu je pouze 7 % výpadku DPH zaviněno malými podnikateli a živnostníky. A přesto Ministerstvo financí soustředí veškerou energii, veškeré finanční prostředky, celé své úsilí právě na tuto skupinu živnostníků a drobných podnikatelů. Už dnes má finanční správa všechny informace, které potřebuje k tomu, aby identifikovala, kdo případně daně neplatí, kdo krátí DPH, kdo se chová nestandardně. Úředníci místních pracovišť finančních úřadů samozřejmě nežijí ve vzduchoprázdnu, mají dostatek zkušeností, dobře znají poplatníky ve svém okolí, provádějí kontroly a mohou tyto lidi identifikovat. Nepotřebují k tomu zavádění nějakých dalších složitých systémů.

Když se podíváme na hlavní argument, který opakovaně posloucháme že to zavedli v Chorvatsku a podíváme se dobře na data, která máme k dispozici a na to, co říká sám chorvatský ministr financí, zjistíme, že právě v Chorvatsku žádné zlepšení výběru daní po zavedení elektronické evidence tržeb nenastalo.

V roce 2013, tedy po zavedení registračních pokladen v Chorvatsku, klesl výběr DPH o 1 %. Ano, můžeme říkat, že to bylo proto, že se zavedla druhá snížená sazba, ale v roce 2014 zase výběr DPH o 1 % vzrostl, ale ne díky registračním pokladnám, ale díky tomu, že se snížená sazba z 10 % zase zvýšila na 13 %. Výběr daní z příjmu právnických osob v Chorvatsku poklesl v roce 2013 o 17 %, v roce 2014 o 15 %. Kde máme ten zlepšený výběr daní?

2)   Registrační pokladny – elektronická evidence tržeb – jsou složitou plošnou restrikcí, která bude šikanovat podnikatele a bude komplikovat život nám všem, tedy zákazníkům.

Stát říká, že chce trestat nepoctivé, ale místo toho a priori postihuje všechny poctivé a slušné podnikatele a komplikuje jim život. Bude postihovat i nás všechny ostatní, protože nákupy s povinným vydáváním účtenek se nepochybně zkomplikují a mnohde i prodraží.

Pohybuji se po celé České republice a vím naprosto jistě, že na řadě míst jsou potíže s datovým připojením. Jestli někdo říká, že tomu tak není, tak buď nevytáhl paty z Prahy, anebo neříká pravdu. A kdybych i připustil, že nejsou potíže s daty, tak já třeba poměrně často mám potíže s tím, abych si z tiskárny vytiskl nějaký dokument, protože zrovna něco v tu chvíli nefunguje. Třeba je to moje chyba, ale jestli je to moje chyba, tak předpokládám, že takových chyb se může dopustit spousta dalších lidí. Možná je to chyba nedokonalosti systému, možná to není tak jednoduché, možná to občas selže, ale jestliže to bude celé založeno na tom, že může vlastník mít, jak říká pan ministr, takovou tu jednoduchou aplikaci, se kterou se připojí k tiskárně a hned všechno vytiskne, tak já z vlastní zkušenosti vím, že to tak určitě nebude a že mnohdy právě prodej zboží se touto „jednoduchou“ operací zkomplikuje.

Prostřednictvím EET získá stát velmi cenné informace, které budou velmi snadno zneužitelné a využitelné. Nebudu podsouvat Andreji Babišovi, že je chce využít pro sebe a pro své firmy, ale ani to nevylučuji. Nechci ale, aby takovéto citlivé informace měl stát, měli je jeho úředníci a pochybuji o tom, že mít takové informace má nějaký smysl. Má to samozřejmě smysl z hlediska podnikání, z hlediska konkurence, ale nemá to smysl pro stát.

Bohužel právě mít tyto informace je jednou ze základních motivací zavádění tohoto systému. Chorvatský ministr financí, když byl na návštěvě v České republice, říkal, že se sice nepovedlo zvýšit výběr daní v Chorvatsku, ale že systém přinesl velmi cenné informace a doslova řekl, cituji: „Vidíme, kolik má podnikatel na účtu, co si kupuje, a jestli na tom vydělal.“ Takovýmto způsobem chorvatský ministr financí zhodnotil pozitiva zavedení registračních pokladen. Já v tomto žádná pozitiva nevidím, já v tom vidím nebezpečné shromažďování dat v rukou státu nebo popřípadě v rukou těch, kteří je chtějí zneužít.

3)    Systém je drahý, zatíží zejména drobné a střední podnikatele a živnostníky, ale zatíží samozřejmě i rozpočet státu a finančně bude mít dopad s velkou pravděpodobností i na samotné zákazníky.

Podle dostupných dat, která se sice různě mění, ale která snad už Ministerstvo financí předkládá v nějaké konsolidovanější podobě, zjistíme, že pořízení systému bude stát 370 mil. Kč v první fázi. Provoz systému bude české daňové poplatníky stát každý rok 170 mil. Kč. 

Další související náklady mají být ve výši 130 mil. Kč, předpokládá se také nárůst zaměstnanců o 400 osob. S tím jsou samozřejmě spojeny i náklady na mzdy těchto nových zaměstnanců, které se budou pohybovat kolem 150 mil. Kč za rok.

Když si to všechno sečteme, zjistíme, že při zavádění tohoto systému zaplatíme všichni 370 mil. Kč a pak budeme každý rok na jeho udržování platit 450 mil. Kč. To jsou náklady, které bude mít stát, to jsou náklady, které budou mít daňoví poplatníci, to jsou náklady, které jsou úplně zbytečné.

Nezůstane ale jenom u nákladů státu, tedy u daňových poplatníků, ale samozřejmě s tímto systémem budou mít výdaje i živnostníci a podnikatelé. Pokladna drobného prodejce přijde minimálně na 5 700 korun, celkové náklady pro střední firmu se budou pohybovat kolem 450 tisíc korun. Pak zde budou další provozní náklady minimálně ve výši 5 000 za rok na pronájem softwaru, internetové připojení, barvy do tiskáren, další a další věci. Celkový počet terminálů má být 4,5 mil. kusů.

A jestli mně někdo chce říkat, že 5 tis. korun, 10 tis. korun pro dobrého podnikatele nejsou žádné peníze, tak já mu říkám, že neví, o čem mluví. Ať se podívá na to, jací lidé provádějí řemesla, realizují živnosti, poskytují služby v našich obcích a malých městech, jak je to někdy složité, jak každá tisícikoruna je důležitá pro to, aby přežili. A tady jim stát – místo aby je nechal na pokoji – zavádí novou povinnost, která je nepochybně bude stát další a další finanční prostředky.

Když mluvím o nákladech, nemohu pominout ani jedno číslo, které je také docela zarážející. Chystá se totiž propagační kampaň, jakési PR pro registrační pokladny. Na propagační kampaň má Ministerstvo financí vyčleněnu částku 130 mil. korun z peněz daňových poplatníků. Já doufám, že tyto peníze, které považuji za vyhozené oknem a za úplně zbytečné, nejsou určeny na inzerci v médiích, která vlastní shodou okolností ministr financí a která nepochybně inzerci potřebují, protože právě z inzerce při klesajícím počtu čtenářů žijí a přežívají.

4)   Systém pravděpodobně zaviní ukončení podnikání velkého počtu malých podnikatelů a živnostníků.

Toto není žádná hrozba, žádné populistické strašení lidí, toto není žádná fikce. Toto tvrzení, že to bude znamenat ukončení činnosti pro řadu živnostníků a drobných podnikatelů, vychází právě z té jediné zkušenosti, kterou s registračními pokladnami všichni máme, a to je příklad Chorvatska. Právě v Chorvatsku bylo před zavedením elektronické evidence tržeb 72 tis. firem a 190 tis. živnostníků. Po zavedení registračních pokladen z tohoto čísla ukončilo činnost 6 tis. firem a 33 tis. živnostníků. V České republice máme 159 tis. firem a máme tady 642 tis. živnostníků. V případě chorvatského scénáře by to znamenalo, že u nás skončí 13 tis. firem a 110 tis. živnostníků.

Naše ekonomika a zaměstnanost našich lidí nestojí na velkých firmách, ale stojí právě na těch živnostnících a drobných a středních podnikatelích. Bez nich je naše prosperita úplně ztracená. Takže cokoli vládní koalice dělá pro to, abychom je zlikvidovali, omezili a dali prostor jenom těm velkým, tak to dělá vlastně proti prosperitě a budoucnosti naší země.

5)   Návrh počítá s naprosto nereálnými výnosy a předpokládané zvýšení výběru daní, o kterém jsem už říkal, že nenastane, neodpovídá nákladům na celý systém.

Já se pořád nemohu se svými matematickými schopnostmi vyrovnat s tím, že Ministerstvo financí v důvodové zprávě předpokládalo, že při 600 tisících lidech, kteří budou zapojeni do registračních pokladen, se očekával zlepšený výběr daní ve výši 10 až 12 mld. korun a že ve chvíli, kdy se číslo osob, které do toho budou zapojeny, snížilo na polovinu, tedy na 300 tisíc, počítá Ministerstvo financí pořád s tím, že se výběr daní zlepší o 10 až 12 mld. korun. To mně připadá naprosto neuvěřitelné a nedovedu si to vysvětlit jinak, než že Ministerstvo financí žádné analýzy a žádné kvalifikované odhady nemá a prostě tam napsalo nějaké číslo, aby to dobře ideologicky nebo politicky vypadalo. Není možné, aby když v systému bude 600 tisíc lidí, se zlepšil výběr daní o 10 mld. korun stejně, jako když v systému bude 300 tisíc lidí a částka byla pořád stejná. To je přece úplný nesmysl.

6)   Systém nenarovnává podnikatelské prostředí, ale naopak je náchylný ke korupci.

Je to velká obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat stovky miliónů korun a můžeme jenom předem spekulovat, jestli už nemají obrovské prostředky předem určené příjemce. Podívejte se na zadání zakázky na vytvoření systému. Podívejme se dobře na znění návrhu zákona, podívejme se dobře do důvodové zprávy. Systém už teď připouští spoustu výjimek.  Není jasné, koho, kdy, v jakém rozsahu se bude týkat. Vypadá to, že systém se bude vztahovat jednou na všechny, ale přechodně z něho budou osvobozeni a osvobozovány různé typy činností. Nevíme, na jak dlouho, dočasně, dlouhodobě, navždycky, kdo. Dokonce se tam mluví i o individuálních výjimkách. Je jasné, že takový systém, který je závislý na rozhodování někoho o tom, pro koho bude platit, vytváří poměrně velký prostor pro korupci, podvody a rozhodně nepřispívá k předvídatelnosti podnikatelského prostředí, kterou se vláda neustále zaklíná a ke které se zavázala.

Shrnutí:

Tolik ve stručnosti šest základních bodů, šest základních výhrad, šest základních pochybností, které máme o elektronické evidenci tržeb. Věřím, že jsem ty, kteří mě poslouchají a kteří nejsou ideologicky zaslepeni, přesvědčil o tom, že tento systém je naprosto zbytečný, že je nebezpečný, že zatíží podnikatele a drobné živnostníky a nás všechny, že bude stát neadekvátní náklady, které zaplatí plátci daní, že bude mít důsledky nejenom pro živnostníky a podnikatele, ale pro nás všechny a že k ničemu dobrému nepřispěje.

Můžeme si klást otázku, proč někdo chce s takovou vehemencí zavádět systém, který skoro nikde nefunguje. V Chorvatsku nefunguje dobře, respektive nenaplňuje cíle, se kterými byl zaváděn.

Jaký je důvod pro to, abychom něco takového měli v České republice? Určitě to není lepší výběr daní. To jsme si ukázali. Určitě to není narovnání podnikatelského prostředí, to jsme si také ukázali. Určitě to není nějaké efektivní jednání státu. Vždyť se tady budou vyhazovat stamilióny korun. Nic z toho není tou skutečnou motivací. Jedinou skutečnou motivaci musíme hledat v nechuti sociální demokracie a v nechuti velkopodnikatelů, které reprezentuje pan ministr financí Babiš, k drobným podnikatelům a živnostníkům. Pro jedny představují konkurenci a pro druhé představují něco neuchopitelného, nebezpečného, protože oni jsou svobodní, něco dělají, stát to nekontroluje, stát to neřídí, a to vypadá nebezpečně.

Já si myslím, že hlavní důvod, proč tady chce vláda zavést registrační pokladny, se dá shrnout slovy Miltona Friedmana, který jednou řekl: "Jedním z motivů omezovat svobodu volného trhu je strach ze svobody samotné." Ano, strach ze svobody a snaha všechno kontrolovat a podřídit státu a některým ekonomickým zájmům, to je ta pravá motivace pro zavedení registračních pokladen, a to je taky důvod, proč Občanská demokratická strana udělá všechno pro to, aby tento zákon v České republice nevstoupil v platnost.