Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jiří Havránek

předseda oblastního sdružení

Tomáš Havlíček

místopředseda oblastního sdružení

Rudolf Kulhánek

místopředseda oblastního sdružení

Marcel Bilinkiewicz

člen oblastní rady

Andrea Brožková

členka oblastní rady

Ondřej Havlovic

člen oblastní rady

Roman Mutl

člen oblastní rady

Miroslav Richter

člen oblastní rady

Miloš Zyma

člen oblastní rady