13. dubna 2024

Projev předsedkyně europoslaneckého klubu Veroniky Vrecionové na 31. kongresu ODS

(www.ods.cz) Projev předsedkyně europoslaneckého klubu Veroniky Vrecionové na 31. kongresu ODS

Vážené dámy, vážení pánové,

na začátek bych chtěla pogratulovat panu předsedovi a všem zvoleným místopředsedům, že od kongresu získali velmi silný mandát, a já se těším na naši spolupráci.

Letos si připomínáme nejen 20 let od vstupu České republiky do EU, ale i 20 let od prvních voleb do Evropského parlamentu, v nichž kandidovala i ODS.

Nedopadlo to tenkrát vůbec špatně.

Získali jsme 30 % a v EP zasedlo 9 našich europoslanců. Dovolím si připomenout, že naši úspěšnou kandidátku tehdy vedl jakýsi Jan Zahradil…

Za dvacet let se role EP velmi změnila, jeho pravomoci výrazně vzrostly.

Můžeme na to nadávat, můžeme to oslavovat, důležité ale je, abychom s touto informací uměli pracovat, uměli se jí přizpůsobit a uměli jsme ji využít.

Říkám to proto, že se mi zdá, že řada lidí v Česku má tendenci Evropský parlament a volby do něj podceňovat.

Je to chyba – Evropský parlament hraje v našich životech mnohem větší roli, než si dokážeme připustit. Jako důkaz postačí jediné číslo – až 80 % domácí legislativy je přejímáno z Evropy. Tak to prostě je.

Máme dvě možnosti, jak k EP přistoupit. Buď do něj kandidovat, sedět v něm a vyprávět o tom, že je to úřad na zrušení, nebo kandidovat a následně se snažit jeho činnost ovlivňovat. A tím i život občanů České republiky. To je postoj můj a mých kolegů.

Jsem politická realistka. Chci, aby naše práce měla nějaké konkrétní výsledky. Ano, v politice je někdy mnohem snazší být morálním poraženým, ale to není můj styl, a doufám, že to není styl ani ODS.

ODS byla založená jako pragmatická a realistická strana.

Buďme proto prosím realisty a pragmatiky i vůči Evropské unii a Evropskému parlamentu.

Přistupujme k nim bez ideologických předsudků i bez naivního nadšení. Ani jedno k ničemu nevede, resp. vede – ke zklamání a nulovým výsledkům.

Saša před chvílí zmínil některé z našich úspěchů, kterých jsme dosáhli, a mně ušetřil práci.

Máme být na co hrdí, naše práce v EP je vidět. Máme na co navazovat.

Za necelých 8 týdnů nás čekají nejdůležitější volby do EP za jeho existence. A neříkám to jako frázi. Jak řekl Ronald Reagan: „Svoboda není nikdy více než jednu generaci vzdálená od svého konce. Nedědí se z generace na generaci. Musíme za ni bojovat, hájit ji a předat ji našim dětem, aby mohly jednou udělat totéž pro své děti.

O co v těchto volbách půjde?

  1. Rozhodne se v nich, kam se bude ubírat EU a s ní i naše země. Nové složení EP tak bude mít velký vliv na to, zda Unie obstojí v budoucích výzvách, či zda v ní převáží populisté a extremisté – ať již levicoví, či pseudopravicoví. Jedni chtějí všechno řídit a zasahovat do sebemenších detailů lidských životů, druzí mají touhu bořit a strašit – všude a vše.

  1. Volby do EP budou ale mít i velký vliv na naše domácí dění. Pokud se chceme vyvarovat dějů, které se odehrávají nedaleko našich hranic, musíme upnout veškerou sílu na to, abychom uspěli. Abychom nedali populistům a extremistům prostor k tomu, aby se v následujících měsících pokusili rozvrátit českou politickou scénu. O to jim přesně jde.

Naši Babišové či Okamurové a jejich nohsledi se sice zaštiťují tím, že jim leží Česká republika na srdci, opak je ale pravdou. Zajímá je jen jejich osobní prospěch. A pro něj se klidně spojí i s ďáblem.

Do voleb jdeme v koalici SPOLU. Toto rozhodnutí se nerodilo lehce. O to více si je třeba vážit toho, že jsme se nakonec dohodli. Protože umění dohody je v politice velice důležité.

Nemáme ve SPOLU na vše stejné názory. Ale to nemáme často ani v ODS. Nejsme sekta, nejsme stranou ani koalicí jednoho muže. Nemusíme spolu ve všem souhlasit, důležité je, že se umíme na důležitých věcech dohodnout.

V čem jsme ale 100% zajedno?

  1. Chceme bezpečnou Evropu, která bude umět společně čelit svým nepřátelům.
  2. Chceme fungující Evropu, která bude konkurenceschopná.
  3. Chceme svobodnou Evropu. Volný pohyb lidí, zboží, služeb, kapitálu a informací uvnitř Unie je to nejcennější, co nám Unie dává.
  4. Chceme Evropu, která podporuje rozmanitost členských států.

A co nechceme?

Nechceme lidi vodit za ručičku a řídit jejich životy, chceme je nechat svobodně žít.

A v tom se lišíme od všech našich konkurentů.

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala Honzovi a Evženovi za jejich skvělou dvacetiletou a patnáctiletou práci v Evropském parlamentu. Pánové, děkuji za celý náš tým v Bruselu.

A vám všem děkuji za pozornost a prosím: prosím přijďte k volbám.

Veronika Vrecionová

předsedkyně europoslaneckého klubu ODS
členka Programového týmu ODS zemědělství