Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Vojtěch Munzar

předseda oblastního sdružení

Lukáš Hanes

místopředseda oblastního sdružení

Martin Hrabánek

místopředseda oblastního sdružení

Petr Koten

místopředseda oblastního sdružení

Miroslav Bernášek

člen oblastní rady

Dana Fraňková

členka oblastní rady

Zdeněk Chmelík

člen oblastní rady

Martin Jirák

člen oblastní rady

Roman Klusák

člen oblastní rady

Martin Konečný

člen oblastní rady

Ivan Kurz

člen oblastní rady

Ondřej Macháč

člen oblastní rady

Michal Muláček

člen oblastní rady

Petr Paták

člen oblastní rady

Leoš Pěta

člen oblastní rady

Simon Přibyl

člen oblastní rady

Michael Vlasák

člen oblastní rady